ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τη συντήρηση των παιδικών χάρων, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας

0

35.000 ευρώ για τη συντήρηση παιδικών χαρών, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, για τον έλεγχο και τη συντήρηση των παιχνιδιών και του περιβάλλοντος χώρου, τον καθαρισμό και τη συντήρηση του πρασίνου. Παράλληλα, προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη του 5ου Καλαματιανού καρναβαλιού, ο Στέλιος Ζωάκος, με προσφορά ύψους 33.036,76 ευρώ, ενώ για αναλώσιμα υπολογιστών, εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών, αναδείχθηκαν ανάλογα με την χαμηλότερη προσφορά που έδωσαν ανά είδος, οι προσωρινοί ανάδοχοι Σταύρος Πανταζάρας, τη Σταματία – Δήμητρα Δημοπούλου και Δημήτρης Ευθυμιάδης. Επίσης, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η συνέχιση του διαγωνισμού  για την «Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισµού του ∆ήµου Καλαμάτας µε σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη µμείωση κόστους λειτουργίας», ύστερα από τις ενστάσεις που είχαν κατατεθεί, οι οποίες και απερρίφθησαν.

Leave a Reply