ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σοκάρουν τα στοιχεία από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με έναν στους δύο μισθωτούς να παίρνει έως 800 ευρώ μεικτά!

0

Με το χειρότερο τρόπο, επιβεβαιώνεται η άσχημη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει όσοι «τυχεροί» Έλληνες έχουν ακόμη δουλειά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία των ετήσιων καταστάσεων προσωπικού που υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε έτος στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ όλοι οι εργοδότες, προκύπτει πως ένας στους δύο εργαζομένους, παίρνει μισθό που δεν ξεπερνά τα κατώτατα όρια που ίσχυαν το 2012, δηλαδή έως 800 ευρώ μεικτά.
Παρά την αύξηση των θέσεων εργασίας, κατά 82.679 πέρυσι σε σχέση με το 2015, η εικόνα είναι απογοητευτική, καθώς δύο στις τέσσερις νέες θέσεις αφορούν εργαζομένους που προσλαμβάνονται με μισθούς κάτω των 600 ευρώ. Το 2016, η μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 19.019 άτομα, με αποτέλεσμα, το 22,48% των μισθωτών (382.729 άτομα) να εργάζεται – ή να δηλώνεται πως εργάζεται- με ευέλικτες μορφές απασχόλησης και να λαμβάνει έως 500 ευρώ μεικτά.
Οι  μηνιαίες αποδοχές  δεν υπερβαίνουν τα 700 ευρώ για 300.000 εργαζόμενους. Υπάρχουν 8.652 εργαζόμενοι, ουσιαστικά άνεργοι οι οποίοι απασχολούνται μόνο 2 ώρες την εβδομάδα και άλλοι 22.245 που απασχολούνται έως 4 ώρες την εβδομάδα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό 10,35% των εργαζομένων δεν εισπράττουν πάνω από 600 ευρώ. Ειδικότερα 176.256 εργαζόμενοι αμείβονται με 501- 600 ευρώ , 143.328  με 601-700 ευρώ και 147.583  με  701-800 ευρώ.
Συνολικά, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχεται σε 1.702.524. Τα στοιχεία, δείχνουν σημαντική συγκέντρωση του εργατικού δυναμικού σε πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το 44% των εργαζομένων, 781.745 άτομα δηλαδή, απασχολείται στο 1,6% των επιχειρήσεων (3.790 σε σύνολο 233.151).

 

 

Leave a Reply