ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καυστικό το ΠΑΣΟΚ στην Πελοπόννησο για το έργο του Συμπαραστάτη του Πολίτη

0

Καυστική είναι η ανακοίνωση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου του ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά στον θεσμό του Συμπαραστάτη του Πολίτη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα επισημαίνουν τα στελέχη του κόμματος, έχει να αναρτήσει το παραμικρό από το 2011. «Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου διαπιστώνουν ότι η τελευταία αναρτημένη έκθεση πεπραγμένων του Περιφερειακού Συμπαραστάτη Γεωργίου Μπουλούκου, αφορά στο έτος 2011. Το γεγονός αυτό αποτελεί οπωσδήποτε ουσιώδη παράλειψη των αρμοδίων υπηρεσιών, διότι με αυτό τον τρόπο δεν καθίσταται δυνατό να ενημερωθούν οι πολίτες της περιφέρειας και κάθε ενδιαφερόμενος για το έργο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη και συνεπώς να το αξιολογήσουν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με αυτή του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου,  που ισούται με το 75% των κάθε είδους αποδοχών, εξόδων παράστασης και επιδομάτων ή προσαυξήσεων του γενικού γραμματέα υπουργείου, που ανέρχεται στο ποσό των 3.473 ευρώ περίπου μηνιαίως.
Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνολική αξιολόγηση του παρεχόμενου από τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη έργου, θα πρέπει να αναρτηθούν άμεσα όλες οι ετήσιες εκθέσεις του και οι τυχόν υποβαλλόμενες προτάσεις και οι σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του Νόμου», επισημαίνεται στην ανακοίνωση, με αφορμή την αυριανή ειδική εκδήλωση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία θα είναι απολογιστική και την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το έτος 2016.

 

 

Leave a Reply