ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Θεόδωρος Λαρέζος νέος διοικητής της Π.Υ. στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

0

Με απόφαση του αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ο αρχιπύραρχος Θεόδωρος Λαρέζος, ανέλαβε τα καθήκοντα του διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου.
Ο μέχρι πρότινος διοικητής αρχιπύραρχος Χαράλαμπος Χιώνης, μετατέθηκε στην Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής και Π.Υ. Μαρκοπούλου, ως διοικητής αυτής.
Ο νέος διοικητής είναι έγγαμος, πατέρας δύο τέκνων, έχει καταταγεί στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 1988 και ως αξιωματικός έχει υπηρετήσει σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών, στην Π.Υ. Λήμνου (ΠΕ.ΠΥ.Δ. Βορείου Αιγαίου), στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, στο Π.Κ. Κυθήρων , στο Π.Κ. Βυτίνας, στην Π.Υ. Μολάων, στην Π.Υ. Μεγαλόπολης και στην Π.Υ. Τρίπολης ως Διοικητής.

Leave a Reply