ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΣΤΟΝ «ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ» ΣΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΧΑΔΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ

0

Σε τροχιά υλοποίησης ο σχεδιασμός για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων

στο Δήμο Πύλου-Νέστορος!

Λύση σε ένα πρόβλημα πολλών ετών, δίνει η Δημοτική Αρχή Πύλου Νέστορος, η οποία προχώρησε σε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου προσωρινής διαχείρισης με μηχανική – χειρονακτική διαλογή και κομποστοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, ο διαγωνισμός, πραγματοποιήθηκε με την κατακύρωση της υπηρεσίας διαχείρισης των απορριμμάτων, στην εταιρεία «Μεσόγειος Α.Ε.» και ευδοκίμησε με την επιτυχή ολοκλήρωση του σταδίου προσυμβατικού ελέγχου, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου της σχετικής σύμβασης, που πρόκειται σύντομα να υπογραφεί, για να αρχίσει η εκτέλεση του έργου από τον ανάδοχο.
Η εξέλιξη, ήρθε ύστερα από μακροχρόνιες προσπάθειες του Δημοτικού Συμβουλίου και του δημάρχου Δημήτρη Καφαντάρη με το έργο να οδηγεί σε προσωρινή μεν, αλλά ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου, πλήρως συμβατή και συνεργιστική με τον υπό αναθεώρηση περιφερειακό σχεδιασμό, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος εθνικού σχεδιασμού.

Επιπλέον με τις δράσεις που προβλέπει το εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, τίθενται οι βάσεις για την ανακύκλωση και αξιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων, η οποία στο μέλλον θα επεκταθεί με διαχείριση, που θα ξεκινάει από τους πολίτες.

Το εν λόγω έργο, που καθιστά πρωτοπόρο το Δήμο Πύλου-Νέστορος με βάση τα νέα δεδομένα στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, περιλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία για τη μηχανική – χειρονακτική διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών και των οργανικών υλικών, που περιέχονται στα απορρίμματα αστικού τύπου.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα αξιοποιούνται άμεσα περαιτέρω, ενώ το οργανικό – βιοαποδομήσιμο κλάσμα θα κομποστοποιείται σε ειδική ανοικτή πλατεία πριν την αξιοποίησή του, ανάλογα και με την ποιότητά του. Τυχόν υπολείμματα της διεργασίας θα διατίθενται σε κατάλληλους αδειοδοτημένους χώρους τελικής διάθεσης.

Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν στη θέση «Άγιος Νικόλαος» εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πύλου, σε έκταση περίπου 45 στρεμμάτων. Η έκταση αυτή περικλείει και το ΧΑΔΑ Πύλου, επιφάνειας 7,5 στρεμμάτων, που αποκαθίσταται από την Περιφέρεια. Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι υπάρχει δυνατότητα παράλληλης επεξεργασίας και ποσοτήτων από τα δεματοποιημένα σύμμεικτα απορρίμματα, που βρίσκονται στο χώρο από την προηγούμενη διαχείριση.

 

Leave a Reply