ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πόσα πληρώνουν οι φετινές κρατικές ενισχύσεις ανά τομέα για ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου!

0

Στα 22 ευρώ το δέντρο, αναμένεται να φτάσει η φετινή κρατική επιδότηση για τη μερική ή ολική ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση για τις φετινές Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις ανέρχεται στο παραπάνω ποσό και για τα ελαιόδεντρα, τα εσπεριδοειδή και τις συκιές, που αφορούν ιδιαίτερα τη Μεσσηνία. Όσον αφορά στα αμπέλια η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως 1.250 ευρώ το στρέμμα.

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα:

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η καταβολή ενισχύσεων, επιτρέπεται για επανόρθωση ζημιών στη γεωργική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής στις παρακάτω περιπτώσεις.

Α. Οι ζημιές προκαλούνται από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δύνανται να εξομοιωθούν με θεομηνίες, βάσει επίσημων μετεωρολογικών στοιχείων. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις θα αναγνωρίζονται επίσημα από τις Ελληνικές Αρχές.
Σε ότι αφορά τις ασθένειες – προσβολές, αυτές ενισχύονται όταν αποδεδειγμένα προκλήθηκαν από θεομηνίες ή έκτακτα γεγονότα ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Β. Ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει οριστική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης και πληροί τις προϋποθέσεις ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και της κατά περίπτωση εφαρμοζόμενης κοινής υπουργικής απόφασης.

Γ. Το σύνολο της φυτικής παραγωγής ή του ζωικού κεφαλαίου, είναι ασφαλισμένο στον ΕΛ.Γ.Α. εφόσον υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλισή του ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα εφόσον εξαιρείται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. καθώς και κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης προκειμένου για πάγιο κεφάλαιο και λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΕΣΩΝ

Α. Ενισχύσεις για επανόρθωση ζημιών κεφαλαίου:

  1. Ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου.
  2. Αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού.
  3. Αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου.

Οι ενισχύσεις αυτές καταβάλλονται εφάπαξ, εφόσον έχει διαπιστωθεί και βεβαιωθεί η αποκατάσταση των ζημιών, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.

Β. Ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής:

  1. Απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυση).
  2. Απώλεια παραγωγής.
  3. Καταστροφή αποθηκευμένων προϊόντων (μόνο για ζημιές από θεομηνίες ή εφόσον έχει καταστραφεί ο αποθηκευτικός χώρος από καλυπτόμενο, από τον Κανονισμό, αίτιο).

 Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι κρατικές οικονομικές ενισχύσεις καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. το συντομότερο δυνατό από την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, προκειμένου να μην προκύπτουν τα ίδια οικονομικά αποτελέσματα με τις ενισχύσεις λειτουργίας.
Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000 ευρώ ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000 ευρώ για τα λοιπά, ενώ στο σύνολο της κατά περίπτωση κοινής υπουργικής απόφασης η συνολική καταβληθείσα ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15 ευρώ ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται, ενώ για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού, που υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ θα δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α..

 

Leave a Reply