ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δικαιούχοι, κριτήρια και προθεσμίες για υπαγωγή σε βιολογικές καλλιέργειες με οικονομικά οφέλη!

0

Λήγει την επόμενη Τετάρτη στις 22 του μηνός η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, των υποψήφιων δικαιούχων για συμμετοχή τους στο Μέτρο που αφορά στις βιολογικές καλλιέργειες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και υφιστάμενοι, που έχουν ενεργή σύμβαση με φορέα Πιστοποίηση και νεοεισερχόμενοι.
Δικαιούχοι του μέτρου, μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώ τα αγροτεμάχια για να είναι επιλέξιμα για το μέτρο πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

  • Αρχικά, να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2016.
  • Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης
  • Το ελάχιστο μέγεθος κάθε υπό ένταξη αγροτεμαχίου – βοσκοτόπου να ανέρχεται σε 1 στρέμμα, το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 3 στρέμματα για τις μόνιμες καλλιέργειες, σε 2 στρέμματα για τις αροτραίες καλλιέργειες και σε 3 στρέμματα για τις εκμεταλλεύσεις που απαρτίζονται από μόνιμες και αροτραίες καλλιέργειες και
  • όσον αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 8 δέντρα ανά στρέμμα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. Ελαιώνες με πυκνότητα φύτευσης μικρότερη των 8 ελαιόδεντρων ανά στρέμμα, δεν είναι επιλέξιμοι προς ένταξη στο εν λόγω Μέτρο

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (€/στρ./έτος)
Ελαιοκομία 67,9
Σταφίδα 71,9
Επιτραπέζια σταφύλια 90,0
Σταφύλια οινοποιήσιμα 84,5
Μηλοειδή 64,4
Πυρηνόκαρπα 90,0
Εσπεριδοειδή 34,5
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 60,0
Αραβόσιτος εδώδιμος 56,3
Χειμερινά σιτηρά 12,2
Ρύζι 37,1
Μηδική , τριφύλλι 58,5
Άλλα κτηνοτροφικά Ψυχανθή 43,0
Όσπρια 45,6
Βαμβάκι 49,6
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και

άλλες αροτραίες καλλιέργειες

52,9
Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά 60,0
Από τις ανωτέρω καλλιέργειες εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες

 

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€/στρ./έτος)

Ελαιοκομία 50,5
Σταφίδα 63,6
Επιτραπέζια σταφύλια 90,0
Σταφύλια οινοποιήσιμα 65,7
Μηλοειδή 53,2
Πυρηνόκαρπα 90,0
Εσπεριδοειδή 33,4
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 60,0
Αραβόσιτος εδώδιμος 54,4
Χειμερινά σιτηρά 12,0
Ρύζι 44,6
Μηδική, τριφύλλι 57,4
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 49,1
Όσπρια 49,1
Βαμβάκι 51,6
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες 49,3
Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά 60,0

 

 

153 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply