ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σημαντικές παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο και το ιστορικό κέντρο Καλαμάτας με 10 εκατ. ευρώ!

0

Με τη συμμετοχή του συμβούλου του Δήμου Καλαμάτας, Δημητρίου Οικονόμου, Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη για το πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Σε αυτήν, έλαβαν μέρος ο Δήμαρχος Παν. Νίκας, άλλοι αιρετοί του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες απ’ όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου, ενώ αντικείμενό της ήταν η οργάνωση των διαδικασιών και της συλλογής στοιχείων, προκειμένου να ετοιμασθεί πρόταση εκ μέρους του Δήμου, η οποία θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο Πρόσκλησης που εξέδωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη για το Δήμο Καλαμάτας επιμερίσθηκε ποσόν 9.165.000 ευρώ, που προέρχεται κατά 6.435.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 2.730.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε διαλογική συζήτηση και αναλύθηκαν διεξοδικά πολλές από τις παραμέτρους του ζητήματος.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Ανακεφαλαιώνοντας, ο δήμαρχος αναφέρθηκε στις περιοχές παρέμβασης

  1.  Η παραλιακή ζώνη, από τον οικισμό Κορδία στη Δυτική Παραλία μέχρι το Filoxenia και σε βάθος μέχρι την οδό Κρήτης περίπου, καθώς και
    2. Το ευρύ Ιστορικό Κέντρο (Π. Καίσαρη, Φαρών, Υπαπαντή, 23ης Μαρτίου, Αριστομένους).
    «Δεν αποκλείεται να πάμε και σ’ άλλο σημείο, αν κριθεί αυτό αναγκαίο, ιδιαίτερα για άυλη δράση». Ο Παν. Νίκας επεσήμανε ότι ο Δήμος Καλαμάτας είναι έτοιμος σε μεγάλο βαθμό για 5 – 6 έργα ανάπλασης, αναφέροντας ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα, όπως π.χ. τα Τομεακά των Υπουργείων, το ΠΕΠ Πελοποννήσου ή το Πράσινο Ταμείο, από τα οποία ο Δήμος είναι δυνατόν να αντλήσει χρηματοδότηση.

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΥΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Κρίσιμο είναι το ζήτημα της δημόσιας διαβούλευσης, ώστε να ενημερωθεί το ευρύ κοινό για τις δυνατότητες παρεμβάσεων που παρέχει το πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, σκοπός του οποίου είναι η παραγωγή έργων, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στη βελτίωση του επιπέδου του κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι στις περιοχές παρέμβασης.
Ο δήμαρχος επεσήμανε ότι θα δοθεί ευρεία δημοσιότητα από την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου Καλαμάτας. Επίσης, στις προσεχείς ημέρες θα πραγματοποιηθεί ημερίδα, κατά την οποία ο καθηγητής Οικονόμου θα αναλύσει το πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει. Επιπλέον, θα διεξαχθούν τουλάχιστον τρεις θεματικές συναντήσεις για θέματα ανάπτυξης, αναπλάσεων και κοινωνικά ζητήματα.
Ακόμη, θα ζητηθεί από τους πολίτες και τους φορείς να καταθέσουν ιδέες για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος, δίδοντας τις προτάσεις τους για έργα και παρεμβάσεις. Οι προτάσεις των πολιτών θα κατατεθούν ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας.
Η συναγωγή συμπερασμάτων που θα ακολουθήσει, θα έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, βάσει της οποίας ο Δήμος θα καταθέσει πρόταση στην Πρόσκληση, που η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει εκδώσει, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014-2020.
Επίσης, όπως ανέφερε ο Π. Νίκας, θα επιδιωχθεί να υπάρξει όσμωση ιδεών με τη σύμπραξη Αστικών Αρχών των Δήμων Ναυπλιέων και Άργους – Μυκηνών, που επίσης μετέχει στο πρόγραμμα αυτό, ενώ ο Καθηγητής Οικονόμου θα τροφοδοτήσει το Δήμο Καλαμάτας με πληροφόρηση για ανάλογες δράσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα.
«Στόχος είναι το 2017 να έχουμε εντάξει έργα και να έχουμε απορροφήσει χρήματα», είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
Επισημαίνεται ότι μέσω του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη είναι δυνατή η κατασκευή έργων αναπλάσεων και αστικής αναγέννησης, για τα οποία υπάρχουν έτοιμες μελέτες, ενώ καλύπτονται και οι δαπάνες εκπόνησης μελετών για έργα που κρίνονται επιλέξιμα.
Προβλέπονται, ακόμη, δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας, για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες, καθώς και για τη διεύρυνση και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.
Τέλος, προβλέπονται και δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ιδίως σε τομείς που έχουν σχέση με την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής της Καλαμάτας.

 

Leave a Reply