ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επιμορφωτές για τα προγράμματα κατάρτισης προσλαμβάνει το ΚΕΚ ΠΕ Μεσσηνίας

0

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Επιμορφωτές για τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου «Κατάρτιση Ενηλίκων 2016-7», θα προσλάβει (συμπληρωματικά) το Κ.Ε.Κ. Π.Ε. Μεσσηνίας και για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για τα παρακάτω προγράμματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 • Διακόσμηση εσωτερικών χώρων: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. θεωρητικών ή καλλιτεχνικών σχολών, με εμπειρία στο αντικείμενο.
 • Γλυπτική: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων καλλιτεχνικών σχολών.
 • Υπεύθυνος κρατήσεων ξενοδοχείου: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. σχετικών σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.
 • Κατασκευή ιστοσελίδων: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. πληροφορικής με εμπειρία στο αντικείμενο.
 • Γευσιγνωσία ελαιολάδου: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. γεωπονικών ή χημικών σχολών με εμπειρία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΗ:

 • Τυροκομική: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ:

 • Κατασκευή Κοσμημάτων: πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ή εμπειροτέχνες.

ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ:

 • Φυτοπροστασία: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. γεωπονικών σχολών με εμπειρία στο αντικείμενο.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

 • Πληροφορική και χρήση νέων τεχνολογιών: πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. πληροφορικής με εμπειρία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σύμφωνα με την συμπληρωματική προκήρυξη η Επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. Κ1/122418/29-08-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Κατά την επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτών θα προηγηθούν όσοι είναι ενταγμένοι στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και μόνο στη περίπτωση που δεν υπάρχουν για κάποιες ειδικότητες θα προτιμηθούν μη ενταγμένοι.

Δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό του ΕΚΕΠΙΣ
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται μόνο στο Κ.Ε.Κ. Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (Νέδοντος 135 στη Καλαμάτα) και γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 (9:00 με 13:00).

 

Leave a Reply