ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής 2017 της Καλαμάτας

0

Καταρχήν σύμφωνη γνώμη του για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής έτους 2017 του Δήμου Καλαμάτας εξέφρασε ο ΕΟΤ. Προσέθεσε, επίσης, ορισμένες δικές του προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της προβολής της Καλαμάτας και της περιοχής της.

Το πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας για την τουριστική προβολή έτους 2017, όπως εγκρίθηκε με την 560/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έχει ως εξής:

  • ∆ηµιουργία (θεµατικών φυλλαδίων, αφισών, banner, flyer κ.ά.) και

ανατύπωση ή / και επικαιροποίηση έντυπου, προωθητικού, τουριστικού

υλικού, (τουριστικοί οδηγοί, κάρτες, χάρτες, κ.ά.) Το υλικό αυτό αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την ανάδειξη της περιοχή µας και την

πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών της πόλης. ∆ιανέµεται

από τα γραφεία τουριστικής υποστήριξης του ∆ήµου (Άγιοι Απόστολοι,

Παραλίας, Αεροδροµίου), δίδεται ως αναµνηστικό δώρο σε συνέδρους, σε οργανωµένες οµάδες επισκεπτών (φεστιβάλ, εκδηλώσεις, ηµερίδες κ.ά.), αποστέλλεται σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις κ.ά.paralia-tetreagwno-kai-akrogialia

  • ∆ηµιουργία νέου επικαιροποιηµένου χάρτη, του «Καλλικρατικού» ∆ήµου Καλαµάτας, σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική µορφή (διαδραστικός). Οι λειτουργίες του διαδραστικού χάρτη θα περιλαµβάνουν σηµεία ενδιαφέροντος µε φωτογραφίες αυτών (όλα τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα, µουσεία, µνηµεία και περιοχές), έναν οδηγό αναφοράς µε σύντοµες επεξηγήσεις για όλες τις φωτογραφίες, αναζήτηση διευθύνσεων, διαδροµών και αποστάσεων, συγκοινωνιών, σηµεία πρόσβασης σε ΑµΕΑ κ.ά. Τα πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού χάρτη, ο οποίος θα είναι διαθέσιµος από το site του ∆ήµου, είναι πολλά. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες όλο το 24ωρο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο επισκέπτης τις ανακτά άµεσα, εύκολα και δίχως κόστος. Ακόµα το κόστος της κατασκευής του, αλλά και της συνεχούς επικαιροποίησής του, είναι µικρότερο από εκείνο της έντυπης µορφής.
  • Συµµετοχή του ∆ήµου σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις (εσωτερικού και εξωτερικού) σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε ηµερίδες θεµατικές, σε συνέδρια κ.ά. ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων- παρουσιάσεων της πόλης σε πόλεις της Ελλάδας, αλλά και φιλοξενία αντίστοιχων εκδηλώσεων άλλων πόλεων εδώ. Οι δράσεις αυτές προωθούν αποτελεσµατικότερα την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µας και προάγουν την εξωστρέφεια της πόλης µας και των κατοίκων, ανοίγουν διαύλους επικοινωνίας µεταξύ των φορέων (ανταλλαγές απόψεων, ιδεών, καινοτόµων δράσεων κ.λπ.), δηµιουργούν συνέργειες µεταξύ των επιχειρηµατιών (Β2Β συναντήσεις, προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών) και ταυτόχρονα ενισχύουν την τοπική οικονοµία (ξενοδοχεία, εστιατόρια, τοπικά ΜΜΕ, διάφοροι επαγγελµατίες κ.ά).
  • Καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ (περιοδικά, ιστοσελίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση) µε σκοπό την προβολή και ανάδειξη της περιοχής µας.

 

Οι φωτογραφίες είναι του Ηλία Γεωργουλέα.

 

 

283 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply