ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Απερρίφθησαν οι προσφυγές για το κτήριο των λιμενεργατών του λιμανιού της Καλαμάτας!

0

Η Β΄ Ειδική Επιτροπή 152 Ν. 3463/2006 διεπίστωσε, με τις Πράξεις της 3 και 4 του 2017, την απόρριψη των προσφυγών που κατέθεσαν το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας και η Ένωση Εργατών Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Καλαμάτας κατά αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία είχε εγκριθεί απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας.
Με τη συγκεκριμένη απόφασή του (173/2016), το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου προέβη σε άρση της κατά χρήση παραχώρησης του χώρου (κτηρίου) εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας και βορείως των αποθηκών, που είχε πραγματοποιηθεί από το άλλοτε Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας και ήδη ∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, προς το Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) Λιμένος Καλαμάτας. Η ανωτέρω άρση παραχώρησης πραγματοποιήθηκε διότι εξέλιπαν οι λόγοι αυτής και διαλύθηκε το νομικό πρόσωπο, προς το οποίο έγινε η εν λόγω παραχώρηση.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Με την ίδια απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, παραχωρήθηκε στην Ένωση Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Καλαμάτας χώρος του προαναφερθέντος κτηρίου, επιφανείας 50 τ.μ. περίπου και συγκεκριμένα χώρος που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου, για όσο χρόνο υφίσταται νομίμως η Ένωση, έναντι συμβολικού ανταλλάγματος δέκα ευρώ ετησίως.
Επίσης, παραχωρήθηκε χώρος 250 τ.μ. στο ισόγειο του προαναφερθέντος κτηρίου, προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, για στέγαση υπηρεσιών του, άνευ ανταλλάγματος.
Επομένως, η απόφαση ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας ισχύει και οι χώροι του συγκεκριμένου κτηρίου πρέπει να διατεθούν όπως προβλέπεται σ’ αυτήν.

103 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply