ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χωρίς εκπλήξεις και αλλαγές ο Δήμος Δυτικής Μάνης

0

Με το ίδιο σχήμα αντιδημάρχων θα πορευτεί ως το τέλος της θητείας του, ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης Γιάννης Μαραμπέας, που αποφάσισε να μην τους αντικαταστήσει στο πλαίσιο της συμπλήρωσης του μισού της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Οι αντιδήμαρχοι λοιπόν, παραμένουν ως έχουν, δηλαδή εξακολουθούν οι Δημήτρης Κουλουμπέρης υπεύθυνος μεταξύ άλλων, για τα οικονομικά, τον ηλεκτροφωτισμό και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναπληρωτής του δημάρχου, ο Γιώργος Γιατράκος με αρμοδιότητες την ύδρευση – αποχέτευση, την κυκλοφορία και την πολιτική προστασία, ο Γιώργος Κομπόζης και ο κ. Πουλάκος.
Όσον αφορά στο προεδρείο, πρόεδρος αναδείχθηκε ο Σταύρος Γιαννακέας, αντιπρόεδρος ο Γιώργος Τσιμικλής και γραμματέας ο Κωνσταντίνος Φωκέας.

Leave a Reply