ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ξεκίνησε η λειτουργία της υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων στην Καλαμάτα

0

Ιδιαίτερα σημαντική, είναι η επαναλειτουργία του Γραφείου Επιμελητών Ανηλίκων στο Πρωτοδικείο της Καλαμάτας, μετά από πολλά χρόνια αδράνειας, ύστερα από τη συνταξιοδότηση της Αλέκας Κανελλοπούλου. Πλέον, η πολύ σημαντική αυτή υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λειτουργεί ξανά στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, που έχει πραγματικά ανάγκη, καθώς τα περιστατικά, ειδικά στον καιρό της κρίσης είναι πολλά. Τα ηνία της υπηρεσίας κρατά η κοινωνική λειτουργός Αγγελική Ρουμελιώτου – Πούπουζα, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία και πλούσιο κοινωνικό έργο.
Η υπηρεσία αυτή, αποτελεί τον κύριο δημόσιο φορέα εξωϊδρυματικής μεταχείρισης ανηλίκων από 8 έως και 18 ετών που έχουν διαπράξει αδίκημα ή διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν δράστες αξιόποινων πράξεων.
Η σημαντική αυτή υπηρεσία, συνεργάζεται με ανηλίκους που έχουν τελέσει πράξεις που διώκονται ποινικά και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς ή του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων. Η συνεργασία με τους ανηλίκους στοχεύει στο να κινητοποιηθούν κατάλληλα οι ίδιοι, αλλά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, ώστε να μην επαναλάβουν την ίδια ή άλλη παραβατική πράξη. Επίσης, σημαντική είναι η δράση της και σε επίπεδο πρόληψης, ειδικά στις περιπτώσεις ανηλίκων που βρίσκονται σε  κίνδυνο εμπλοκής με παραβατικές πράξεις.
Το έργο και τα καθήκοντα των Επιμελητών Ανηλίκων όπως  καθορίζονται στο από το Νόμο  έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας τόσο στο πλαίσιο της ποινικής αντιμετώπισης της παραβατικότητας των ανηλίκων όσο και στο πεδίο της πρόληψης, ενώ προτείνεται η ενδεικνυόμενη μεταχείριση.
Οι υπηρεσίες, όπως και αυτή της Καλαμάτας που από χθες λειτουργεί ξανά, έχουν ως αντικείμενό τους την εκτίμηση αναγκών, τη συμβουλευτική και την παρέμβαση, εξωδικαστηριακά και δικαστηριακά, για τον ανήλικο και την οικογένειά του.
Ο ρόλος των επιμελητών ανηλίκων  είναι υποστηρικτικός προς τους ανηλίκους και τις οικογένειές τους, μέσω της συμβουλευτικής που παρέχουν και των παραπομπών προς φορείς εξειδικευμένων υπηρεσιών, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Στόχος, είναι η εκτίμηση αναγκών και ο κατά περίπτωση στρατηγικός σχεδιασμός εξατομικευμένης παρέμβασης, ώστε μέσα σ΄ ένα κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας, ο ανήλικος να ενδυναμωθεί, να κινητοποιηθεί και να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του.
Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων λειτουργούν σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργασιών με διάφορους φορείς, καθώς συνεργάζονται με τα Σχολεία και τα κατά τόπους γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτοροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς και με διάφορους Δημόσιους Οργανισμούς ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του ανηλίκου και της οικογένειάς του.

 

Leave a Reply