ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κάτω από 800 ευρώ οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα!

0

Αν μη τι άλλο, προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι αμείβονται με καθαρούς μηνιαίους μισθούς κάτω των 800 ευρώ! Την ίδια στιγμή, αίσθηση προκαλούν τα αντίστοιχα στοιχεία για το Δημόσιο,  όπου το ποσοστό αυτών που παίρνει έως 800 ευρώ, πέφτει μόλις στο 11%.
Ακόμη και μετά τις μειώσεις, που επήλθαν στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, τα τελευταία χρόνια κατά τις… επιταγές των δανειστών, η ψαλίδα παραμένει μεγάλη. Αντίστοιχες είναι οι αποστάσεις στα υψηλότερα κλιμάκια άνω των 1.300 ευρώ όπου στον ιδιωτικό τομέα το ποσοστό ανέρχεται στο 6,7% και στο Δημόσιο είναι υπερδιπλάσιο, καθώς φτάνει το 15,7%.
Από τη σύγκριση των ευρημάτων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού των ετών 2009 και 2016, καταδεικνύεται ότι στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας προκύπτει ότι έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω των 700 ευρώ, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 38,8% το 2016 (από 13,1% που ήταν το 2009), ενώ μειώνεται κατά 4 περίπου ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό για αποδοχές μεταξύ 700 – 899 ευρώ (23,6% το 2016 από 27,3% το 2009).
Παράλληλα, έχει μειωθεί δραστικά, κατά το ήμισυ περίπου, το ποσοστό των εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές μεταξύ 900 -1.300 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 17,6% το 2016 (από 35,7% το 2009).
Από την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας Εργατικού Δυναμικού (β’ τρίμηνο 2016) και ειδικότερα από τα ερωτηματολόγια σχετικά με το ύψος των μηνιαίων αμοιβών που λαμβάνουν μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, τα συμπεράσματα που προκύπτουν προκύπτουν.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Από την επεξεργασία των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (β ́ τρίμηνο 2016) και ειδικότερα από τα ερωτηματολόγια σχετικά με το ύψος των μηνιαίων αμοιβών που απολαμβάνουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι περισσότεροι εργαζόμενοι δηλώνουν πως λαμβάνουν από 500 μέχρι 700 ευρώ καθαρά το μήνα.

Κάτω των 800 ευρώ, ποσοστό 51,6%

 • Το 15,2% αμείβεται με μισθούς μέχρι 499 ευρώ
 • Το 23,6% λαμβάνει καθαρές αμοιβές από 500 – 699 ευρώ
 • Για το 12,8% οι αμοιβές κυμαίνονται μεταξύ 700 – 800 ευρώ

Από 800-999 ευρώ, ποσοστό 17,3%

 • Το 10,8% αμείβεται με μισθούς 800 – 899 ευρώ
 • Για το 6,5% οι καθαρές αμοιβές κυμαίνονται από 900-999 ευρώ.
 • Το 6,7% αμείβεται με μισθούς άνω των 1.300 ευρώ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αντίστοιχα είναι και τα ευρήματα στη σύγκριση των ετών 2009 και 2016 για την πορεία των μισθών στο Δημόσιο όπου έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω των 1.000 ευρώ, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 34,6% το 2016 (από 18,9% το 2009),και έχει αυξηθεί λίγο το ποσοστό για αποδοχές μεταξύ1.000 -1.100 ευρώ (16,2% το 2016 από 13% το 2009).|
Αντίθετα, έχει μειωθεί σημαντικά το ποσοστό των εργαζομένων που δηλώνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές μεταξύ1.100  -1.599 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 33,7% το 2106 (από 46,5% το 2009),όπως και το ποσοστό των εργαζομένων με αποδοχές άνω των 1.600 ευρώ (4,3% το 2016 από 10,9% το 2009).

Κάτω των 800 ευρώ, ποσοστό 11%

 • Το 3,1% αμείβεται με μισθούς μέχρι 499 ευρώ
 • Το 3,5% λαμβάνει καθαρές αμοιβές από 500 – 699 ευρώ
 • Για το 4,4% οι αμοιβές κυμαίνονται μεταξύ 700 – 800 ευρώ

Από 800 – 999 ευρώ, ποσοστό 23,6%

 • Το 9,4% αμείβεται με μισθούς 800-899  ευρώ
 • Για το 14,2%  οι καθαρές αμοιβές κυμαίνονται από  900-999 ευρώ.

Άνω των 1.000 ευρώ, ποσοστό  17,8%

 • Το 54,2%  λαμβάνει αμοιβές από 1.000-1.299 ευρώ
 • Το 15,7%  αμείβεται με μισθούς άνω των 1.300 ευρώ

Στο γράφημα αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ανά εύρος καθαρών μηνιαίων αποδοχών το 2016.
grafh

215 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply