ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σοβαρά προβλήματα διαβίωσης αντιμετωπίζει 1 στους 5 Έλληνες!

0

Σοκαριστικά, όσο και αναμενόμενα τα στοιχεία του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ αναφορικά με τη φτώχια, μετά τη δημοσιοποίηση των νέων δεδομένων που επικρατούν στους μισθούς της κρίσης στον ιδιωτικό κυρίως τομέα. Έτσι λοιπόν, ο εκρηκτικός συνδυασμός της ανεργίας και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος έχει, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό, αρνητικές επιδράσεις στη δυνατότητα των νοικοκυριών να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
Χαρακτηριστικό, της οικονομικής αδυναμίας στην οποία έχουν περιέλθει τα ελληνικά νοικοκυριά είναι η πολύ μεγάλη αύξηση εκείνων που αδυνατούν να καλύψουν έκτακτες δαπάνες, το ποσοστό των οποίων αυξάνεται από 28,2% το 2010 σε 53,4% το 2015.
Η μεγάλη αυτή αύξηση, απορρέει αφενός από τη σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και αφετέρου από την κατάρρευση των αποταμιεύσεών τους. Στην ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ αποτυπώνεται η δυσκολία των ελληνικών νοικοκυριών να τα βγάλουν πέρα ενώ τονίζεται ότι το ποσοστό της φτώχειας βρίσκεται στο 48% ενώ ο δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε από το 27,7% το 2010 σε 35,7% το 2015.
Ένας στους πέντε Έλληνες εμφανίζει σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, ενώ σοβαρά προβλήματα διαβίωσης αντιμετωπίζει και το 15,9% των εργαζομένων όταν το αντίστοιχο ποσοστό πριν πέντε χρόνια ήταν κάτω του 10%.
Το ποσοστό φτώχειας στους μισθωτούς εργαζομένους αυξήθηκε σημαντικά μετά το 2011, και το 2015 βρίσκεται κοντά στο 18%. Όσον αφορά τις υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες, εμφανίζουν αύξηση στο ποσοστό φτώχειας μέσα στην κρίση με εξαίρεση τους συνταξιούχους, οι οποίοι παρουσιάζουν μείωση της τάξης των 2,2 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ 2010-2015. Το γεγονός ότι οι συνταξιούχοι αποτελούν μια από τις πολυπληθέστερες κοινωνικές ομάδες συνέβαλε σημαντικά στη συγκράτηση του συνολικού ποσοστού φτώχειας.
Αυξανόμενο είναι επίσης και το ποσοστό των νοικοκυριών στην Ελλάδα που εμφανίζει καθυστερήσεις στην πληρωμή τόκων και ενοικίων (από 10,2% το 2010 σε 14,3% το 2015). Τέλος, γενικευμένα χαρακτηριστικά φαίνεται να αποκτά η αδυναμία πληρωμής λογαριασμών ΔΕΚΟ στην ώρα τους, καθώς το ποσοστό αυξάνεται από 18,8% το 2010 σε 42% το 2015.

Leave a Reply