ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς εργαζόμενους & ανέργους για εργασιακά, ασφαλιστικά, απασχόληση

0

ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
To INE ΓΣΕΕ Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» υλοποιεί την Πράξη: «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων».
Η Πράξη στοχεύει στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συνόλου υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων σε θέματα που αφορούν στα πεδία των Εργασιακών Σχέσεων, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Απασχόλησης.
Επιπρόσθετα στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ Πελοποννήσου δίνεται η δυνατότητα διαπροσωπικής εξατομικευμένης επικοινωνίας – πληροφόρησης (ή τηλεφωνικής/ ηλεκτρονικής). Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα γραπτής διατύπωσης των σχετικών ερωτημάτων του σε συγκεκριμένες φόρμες, οι οποίες στη συνέχεια επεξεργάζονται από εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους και δίνονται απαντήσεις.
Ενδεικτικά ερωτήματα που απαντώνται:
• Πότε θα πάρω σύνταξη;
• Τι επιδόματα και άδειες δικαιούμαι;
• Ισχύει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας;
• Τι προγράμματα κατάρτισης υπάρχουν για ανέργους και εργαζόμενους;
Για περισσότερες πληροφορίες ή διατύπωση σχετικών ερωτημάτων μπορείτε να απευθύνεστε στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ Πελοποννήσου, Σπάρτης 8, Τρίπολη, τηλ. 2710 243345, fax 2710 226146, email: tripoliinediktio@inegsee.gr.
Υπεύθυνος για την Πελοπόννησο: Θανάσης Παπαδολιάς

Leave a Reply