ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

2,5 εκατ. ευρώ για το δεύτερο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο Νοσοκομείο -Ασπρόχωμα

0

ΕΦΘΑΣΕ στο Δήμο Καλαμάτας απόφαση, που υπέγραψε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης (ΑΔΑ: ΨΠΑΧ465ΧΘΞ-3ΙΠ), με την οποία πραγματοποιήθηκε δέσμευση πίστωσης ποσού 2.500.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις)», (Ειδική Διάταξη υπ’αρ.1IB), για τη χρηματοδότηση του έργου: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών-Νέας Εισόδου στο τμήμα Θουρία έως Νέδοντα Ποταμό – Β΄ φάση» που θα δημοπρατηθεί, αναρτηθεί, υλοποιηθεί και παραληφθεί, από τον Δήμο Καλαμάτας. Με την ίδια απόφαση, πραγματοποιήθηκε και η μεταβίβαση της ανωτέρω πίστωσης στο Δήμο Καλαμάτας.

Επομένως, η χρηματοδότηση βρίσκεται στη διάθεση του Δήμου Καλαμάτας, που έχοντας ετοιμάσει σχετικές μελέτες, θα προχωρήσει άμεσα στη δημοπράτηση του δεύτερου μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου, από το Νοσοκομείο μέχρι τη διασταύρωση προς Μεσσήνη στο Ασπρόχωμα. Η παρέμβαση αυτή συμπληρώνει εκείνην από τη Θουρία μέχρι το Νοσοκομείο, που βρίσκεται σε διαδικασία πραγματοποίησης από τον εγκατεστημένο εργολάβο.
Θα ακολουθήσει το τρίτο μεγάλο έργο, για την αντιπλημμυρική θωράκιση της βόρειας περιοχής της Καλαμάτας, από την Παναγίτσα μέχρι τον ποταμό Νέδοντα.

152 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply