ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στις 28 Απριλίου ξεκινά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ο νέος κύκλος των σεμιναρίων για τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά!

0

Ερωτήματα που χρειάζεται να απαντηθούν πριν ξεκινήσω την ενασχόληση με τα φαρμακευτικά αρωματικά φυτά

Τα τελευταία
χρόνια γίνονται αρκετές επενδυτικές προσπάθειες με δραστηριοποίηση στο χώρο των φυσικών προϊόντων, ορισμένες εκ των οποίων έχουν ήδη εδραιωθεί και θεωρούνται επιτυχημένες. Αλλά και μικρότερες μονάδες έχουν ξεκινήσει και εγκατασταθεί, όπως και πολλοί ιδιώτες – παραγωγοί επιθυμούν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια των Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών παράλληλα με κάποιας μορφής μεταποίηση. Όμως, ο υποψήφιος καλλιεργητής Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών πρέπει να πάρει τη δύσκολη απόφαση ποιό ή ποιά είδη να καλλιεργήσει, σε μια αγορά ευμετάβλητη και διαμορφούμενη από διαφορετικές τάσεις.
Το πλέον σύνηθες ερώτημα που τίθεται σχεδόν από όλους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον Τομέα των Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών είναι «τι να καλλιεργήσω;»
Ερωτήσεις όπως «τι να καλλιεργήσω;» και «πόσα χρήματα χρειάζομαι;» πρέπει να έχουν απαντήσεις αρκετό καιρό πριν από την εποχή εγκατάστασης της καλλιέργειας. Αρκετά νωρίτερα, απαιτείται να γίνει μια σφαιρική προσέγγιση ως προς την «αξιοποίηση των Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών», ώστε τα συγκεκριμένα να θεωρηθούν αποκλειστικά ως «προϊόντα αύξησης των εσόδων» και «πηγή κέρδους» για τον παραγωγό.
Απαντήσεις για τα παραπάνω μπορεί να δοθούν μόνο με την ταυτόχρονη εκτίμηση και αξιολόγηση δεδομένων και παραγόντων που έχουν σχέση με την καλλιέργεια (Πολλαπλασιαστικό Υλικό / ποικιλίες ανάλογα με το τελικό προϊόν και την αγορά, απαιτήσεις καλλιέργειας ανά είδος κλπ), αλλά και την μεταποίηση, μέσω της οποίας το τελικό προϊόν αποκτά προστιθέμενη αξία.
Το σεμινάριο ΦΑΦΑΕ, (www.seminariaaromatikonfiton.gr.) απαντά στα παραπάνω ερωτήματα και όχι μόνο, μέσω της σφαιρικής προσέγγισης των διαφόρων θεμάτων που άπτονται της καλλιέργειας, της επεξεργασίας και μεταποίησης των ΑΦΦ, τα οποία διαπραγματεύονται σε επιμέρους ενότητες, θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εξάσκησης.

Leave a Reply