ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα 15 δικαιολογητικά για το ιδιοκτησιακό και τι πρέπει να γνωρίζετε για την ενιαία ενίσχυση

0

Η επισύναψη της υπεύθυνης δήλωσης από τους νέους γεωργούς που κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση που δίνεται στα πλαίσια της Βασικής, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον σε σχετικό εγχειρίδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναρτήθηκε στον ιστότοπο Οργανισμού Πληρωμών τονίζεται ότι αν δεν επισυναφθεί η απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση η αίτηση δεν θα οριστικοποιείται.
Επίσης, τα στοιχεία που αφορούν στο έτος Έναρξης Γεωργικής Δραστηριότητας για τους υπάρχοντες Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας θα πρέπει να είναι προσυμπληρωμένα από τα αποτελέσματα του τελευταίου Διασταυρωτικού Ελέγχου του 2016.

ΤΑ 15 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΣΤΟ ΟΣΔΕ
Δεκαπέντε συνολικά δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσουν οι αγρότες ανάλογα με το τα αγροτεμάχια που διαθέτουν. Τα 9 αφορούν αγρότες που κατέχουν ιδιόκτητα αγροτεμάχια και τα υπόλοιπα 5 όσους κάνουν χρήση ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων.
Αυτό αναφέρουν νεότερες οδηγίες που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την φετινή δήλωση ΟΣΔΕ.
Επιπλέον όσον αφορά τις δηλώσεις που θα γίνουν φέτος και δεν εμπεριέχουν αλλαγές ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

Υποβολή ΕΑΕ χωρίς μεταβολές:

  • Πεδίο «Υποβολή χωρίς μεταβολές»
  • Εάν επιλεγεί από τον παραγωγό τότε θα πρέπει να δεσμευτεί ότι έχει ελέγξει την αίτηση του και δεν επιθυμεί να κάνει κάποια αλλαγή (βλ. κείμενο δεσμεύσεων)
  • Επιλογή πεδίου «Οριστικοποίηση»: Εάν υπάρξουν προβλήματα κατά την οριστικοποίηση ενημερώνεται ότι δεν μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας αλλιώς η αίτηση γίνεται οριστική.
  • Ο παραγωγός δεσμεύεται ότι ο τρόπος καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς θα γίνει μέσω απευθείας κατάθεσης
  • Δεν θα επιτρέπονται ΔΠ για τους παραγωγούς αυτούς.
  • ΓΙΑ ΚΑΘΕ επιπλέον πληροφορία οι παραγωγοί της Μεσσηνίας μπορούν να απευθύνονται στην «Ενωση Μεσσηνίας», τόσο στα κεντρικά στην Καλαμάτα όσο και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ), όπου με εντατικούς ρυθμούς οριστικοποιούνται οι δηλώσεις για την Ενιαίας Ενίσχυση του 2017.

 

Leave a Reply