ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στις τελευταίες θέσεις η Ελλάδα όσον αφορά την αμπελουργία στην Ευρώπη

0

Πρόσφατα η Eurostat δημοσίευσε τη στατιστική εικόνα της ευρωπαϊκής παραγωγής κρασιού για το έτος 2015, και ανάμεσα στις περιοχές παραγωγής κρασιών, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη… από το τέλος θέση.
Σύμφωνα με την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), Στην Ελλάδα, ο αμπελώνας με μόνο οινοποιήσιμες ποικιλίες ανέρχεται σε 61.450 εκτάρια με 155.660 αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις και μέσο όρο 0,395 εκτάρια ανά αμπελουργική εκμετάλλευση. Αυτό κατατάσσει τη χώρα μας, ως προς το μέγεθος των μέσων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, στην τρίτη από το τέλος θέση, πάνω από τη Ρουμανία και τη Μάλτα.

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή εικόνα, η περιοχή της Castilla La Mancha είναι πάντα η πρώτη περιοχή παραγωγής κρασιών. Με 3,3 εκατομμύρια εκτάρια και 2,4 εκατ. αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, ο ευρωπαϊκός αμπελώνας παραμένει το 2015 δομημένος σε ένα μοντέλο μικρών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Με 433.616 εκτάρια, η ισπανική περιφέρεια της Castilla La Mancha είναι η πρώτη ευρωπαϊκή αμπελουργική περιοχή με σχεδόν διπλάσια έκταση από αυτήν του Languedoc-Roussillon, που κατατάσσεται δεύτερη. Η μέση έκταση ανέρχεται περίπου σε 5 εκτάρια στην Castilla La Mancha, λιγότερη από το μισό του μέσου όρου της περιοχής του Languedoc-Roussillon (11,67 εκτάρια ανά εκμετάλλευση).

Το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ ανέρχεται σε 1,3 εκτάρια, μέγεθος που κρύβει προφανώς μεγάλες διαφορές. Με 0,2 εκτάρια κατά μέσο όρο ανά εκμετάλλευση, η Ρουμανία είναι η χώρα με το πιο πυκνό δίκτυο γεωργικών εκμεταλλεύσεων, διαθέτοντας 854.766 εκμεταλλεύσεις. Αντίθετα, η Γαλλία έχει δέκα φορές, και περισσότερο, λιγότερες εκμεταλλεύσεις. Με 10,5 εκτάρια κατά μέσο όρο ανά εκμετάλλευση, η Γαλλία μπορεί να καυχηθεί ότι διαθέτει τις μεγαλύτερες δομές παραγωγής στην Ευρώπη. Η χώρα διαθέτει 802.896 εκτάρια αμπελώνων για 76.453 αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις.

Η Ισπανία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, όσον αφορά την καλλιεργούμενη έκταση, αφού έχει φυτεμένα 941.000 εκτάρια αμπελώνων. Έχει, επίσης, πολλές εκμεταλλεύσεις (518.000), διατηρώντας έτσι μάλλον μικρό (1,8 εκτάρια) μέσο όρο ανά εκμετάλλευση.

Η Ιταλία δεν είναι μακριά, με 2 εκτάρια αμπελώνων κατά μέσο όρο. Η χώρα καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 610.291 εκτάρια αμπελώνων με 299.191 αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις.

Leave a Reply