ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Πελοπόννησος στην “Μπιενάλε της Μεσογειακής Διατροφής”

0

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά την πρόσκληση της Προέδρου του Καλλιτεχνικού Ιδρύματος «PaolodiTarso» LuanaGallo προς τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, συμμετείχε στην Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Απριλίου στο Coriglianod΄Otrando της Περιφέρειας της Απουλίας, μεθέμα «Μπιενάλε της Μεσογειακής Διατροφής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Υγιεινή Διατροφή και την Ειρήνη».

Κατά την διάρκεια των εργασιών της συνόδου μεταξύ άλλων ομιλητών ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Άγγελος Παπαγγελόπουλος μετέφερε τον χαιρετισμό του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη, διατύπωσε τις Αρχές και τις δράσεις της Περιφερειακής Αρχής για την προώθηση της μεσογειακής διατροφής και εξέφρασε την υποστήριξη της Περιφέρειας στην προσπάθεια εδραίωσης της Bienalle.

Στο τέλος των εργασιών μαζί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες υπέγραψε την Διακήρυξη, με την οποία θα ενημερώνονται οι νέες γενιές σχετικά με την ανάγκη για μια περισσότερο γόνιμη αποκεντρωμένη διεθνή συνεργασία, μέσω της οποίας θα διασφαλιστεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίπεδο της πρόσβασης σε υγιεινή διατροφή και πόσιμο νερό και την ανάπτυξη κοινής συνείδησης, που θα μπορεί να προβλέψει τους κινδύνους του περιβάλλοντος, η προστασία του οποίου εξαρτά την υγεία και το μέλλον της ανθρωπότητας.

Leave a Reply