ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προθεσμίες αιτήσεων για πόρισμα και άδεια επισκευής ζημιών από την πλημμύρα

0

Ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Νομού Μεσσηνίας, σε έγγραφό του, αναφέρει ότι έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 637, τ. Β΄, 1-3-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία – μεταξύ άλλων – ορίζονται προθεσμίες για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής με σκοπό την αποκατάσταση πλημμυρόπληκτων κτισμάτων, με ταυτόχρονη λήψη δωρεάν κρατικής αρωγής και ατόκου δανείου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που αφορούν στην έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού κτίσματος που επλήγη από πλημμύρα. πρέπει να μην υπερβαίνει το τρίμηνο από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ (1-3-2017) της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Η υποβολή αίτησης, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για έκδοση άδειας επισκευής πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής ΚΥΑ.

Leave a Reply