ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σκουπίδια και τους δασικούς χάρτες συζήτησε με το Φάμελλο ο Τατούλης, που προτείνει το μοντέλο ΣΔΙΤ για τα υγρά απόβλητα

0

ΚΙ ΕΝΩ βρισκόμαστε εν αναμονή των εξελίξεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, είχε χθες συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο, με τον οποίο συζήτησε μια σειρά από θέματα και ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του εν λόγω υπουργείου, επαναφέροντας φυσικά και αυτό, το οποίο αναδεικνύεται σε μείζον!

Ο κ. Τατούλης, στάθηκε στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και το πως μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να δημιουργηθούν αναπτυξιακά πλεονεκτήματα, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει κατηγοριοποίηση των βιολογικών καθαρισμών και να υιοθετηθεί το μοντέλο ΣΔΙΤ για τη χρηματοδότησή τους με ανταποδοτικότητα προς την τοπική κοινωνία.

«Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αειφορία στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, μέσα από σύγχρονες μονάδες, την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των οποίων θα αναλάβει ο ανάδοχος, ενώ την εποπτεία και τον έλεγχο θα διατηρήσει το δημόσιο», ανέφερε ο κ. Τατούλης, ο οποίος εξέφρασε ακόμη την άποψη ότι οι ΔΕΥΑ θα πρέπει να ενοποιηθούν σε μία περιφερειακή δομή, ώστε να αποτρέπεται ο κατακερματισμός των δράσεών τους και να επιτυγχάνεται, αφενός, οικονομία κλίμακας και, αφετέρου, καλύτερα διαχειριστικά αποτελέσματα των βιολογικών καθαρισμών.

Σε ότι αφορά στη διαχείριση της λυμματολάσπης, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου τη χαρακτήρισε ως τη «νέα απειλή», δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η διάθεσή τους γίνεται σε ρέματα, χαράδρες και πεδιάδες, με σαφείς τις δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον και τόνισε την αναγκαιότητα να δημιουργηθούν, μέσα από τον ανάλογο φορέα, οι κατάλληλες δομές σύγχρονης επεξεργασίας της.

Στο ζήτημα της τιμολόγησης του νερού ο περιφερειάρχης ζήτησε η κυβέρνηση να επισπεύσει την πολιτική της, ώστε να αποτελέσει ένα κρίσιμο εργαλείο χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων, όπως φράγματα και αρδευτικά έργα. «Η αρμοδιότητα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων πρέπει να έρθει στις Περιφέρειες, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα το αναπτυξιακό τους σχέδιο», δήλωσε ακόμη ο κ. Τατούλης, ο οποίος αναφέρθηκε και στα φράγματα και ειδικότερα τα αρδευτικά δίκτυα, τονίζοντας την ανάγκη η κυβέρνηση να λάβει αποφάσεις στην κατεύθυνση της δημιουργίας υβριδικών έργων, τα οποία, αφενός, μπορούν να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των έργων αυτών, αφετέρου, θα μειώσουν το κόστος νερού στον πολίτη, μοχλεύοντας ταυτόχρονα πόρους στην πραγματική οικονομία.

Ειδική αναφορά ο κ. Τατούλης, έκανε στο θέμα των δασικών χαρτών, τονίζοντας πως τα σημαντικά προβλήματα παραμένουν, παρά τις διορθωτικές κινήσεις της κυβέρνησης και να στέκεται στις αναδασωτέες περιοχές, τις διανομές κρατικής ή μοναστηριακής γης και τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις με καστανιές, καρυδιές και χαρουπιές. Εξέφρασε επίσης τη βούληση να δοθεί η δυνατότητα στις Περιφέρειες να αναλάβουν την ευθύνη των ενστάσεων στα μεγάλα και προφανή συστημικά λάθη που εμφανίζονται στους δασικούς χάρτες, ώστε να μειωθεί το κόστος στους πολίτες, που αντιμετωπίζουν εμφανή πλέον κίνδυνο απώλειας της περιουσίας τους.

100 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply