ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μέσω τράπεζας υποχρεωτικά η καταβολή μισθών από 1η Ιουνίου

0

Από 1η Ιουνίου η πληρωμή των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Αυτό προβλέπει η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης και φέρει τίτλο: «Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού».

Στην υπουργική απόφαση αναφέρεται συγκεκριμένα: “Καθιερώνεται εφεξής η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών. Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών”.

Σημειώνεται πως στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 1 επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170). Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίζεται η 1.6.2017.

Leave a Reply