ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

370.000 ευρώ επιπλέον για τη δακοκτονία στη Μεσσηνία

0

ΟΠΩΣ ανακοίνωσαν οι βουλευτές Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώτα Κοζομπόλη και Πέτρος Κωνσταντινέας, με την υπ’ αριθμό 16.803/25.05.2017  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 6102/23.02.2017 προηγούμενη απόφαση του ιδίου Υπουργείου, σχετικά με την κατανομή ποσού σε περιφέρειες της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2017, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.

Με την απόφαση αυτή, το ποσό της  Π.Ε Μεσσηνίας, για την κάλυψη της δαπάνης δακοκτονίας, προσαυξάνεται κατά 370.000 ευρώ.

Leave a Reply