ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας σε Καλαμάτα και Αρι

0

Ο δήμαρχος και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αναδόχων υπέγραψαν την Παρασκευή συμφωνητικά για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιΐας στη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας και στη Δημοτική Ενότητα Άριος, για το έτος 2017, ύψους 13.800 ευρώ με το ΦΠΑ και 12.197,63 ευρώ με το ΦΠΑ αντίστοιχα.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν διαμόρφωση του καταστρώματος του της οδού με μηχανήματα και, εάν απαιτείται, διάστρωση κατάλληλου υλικού για την αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου.
Θα επακολουθήσουν συμβάσεις για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιΐας στις Δημοτικές Ενότητες Θουρίας και Αρφαρών του Δήμου Καλαμάτας.

111 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply