ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Απευθείας αναθέσεις μικρών έργων στο Δήμο Τριφυλίας

0

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ οι απευθείας αναθέσεις στο Δήμο Τριφυλίας καθώς οι συνεδριάσεις στην Οικονομική Επιτροπή είναι αρκετές το τελευταίο διάστημα. Πιο αναλυτικά ομόφωνα, στη τελευταία της συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή επικύρωσε την απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Αυλώνος», προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 3.200 ευρώ και την απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση σχολικών κτηρίων ΔΕ Αετού», προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 6.676 ευρώ. Τα έργα είχαν συνολική έκπτωση 57%!

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης πάλι, ομόφωνα, οριστικοποιήθηκε η μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθ. 3/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας, για την αγωγή επαγγελματία της Κυπαρισσίας που αφορά την προμήθεια στο Δήμο ηλεκτρολογικού υλικού, τις χρονιές 2011 και 2012, μετά από προφορική εντολή των αιρετών του τότε Δήμου συνολικού ποσού 8.445 ευρώ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης πάντως εισάγεται άλλη μια ακόμα φορά η τροποποίηση προϋπολογισμού. Λόγος στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας θα γίνει για το έργο της εισόδου της Κυπαρισσίας, το οποίο έχει ολοκληρωθεί αλλά η επικύρωση του έργου φέρεται να έγινε πρόσφατα και μετά την ολοκλήρωσή του από την Οικονομική Επιτροπή.

ΓΙΑΝ. ΜΠ.

Leave a Reply