ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αναρτήθηκε η επικαιροποιημένη πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας

0

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει αναρτήσει την επικαιροποιημένη, από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας, πολεοδομική μελέτη Παραλίας Βέργας. Η ανάρτηση πραγματοποιείται στο ισόγειο του Δημαρχείου (επίπεδο 0), Αθηνών 99 και στους πολίτες παρέχονται πληροφορίες από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η πολεοδομική μελέτη είναι, πλέον, διαθέσιμη και ηλεκτρονικά. Μπορείτε πατώντας στους παρατιθέμενους συνδέσμους να δείτε μία ή περισσότερες πινακίδες, που αντιστοιχούν σε τμήματα της μελέτης, σε μορφή pdf. Μπορείτε, επίσης, να κατεβάσετε και εκτυπώσετε τη δήλωση ιδιοκτησίας, που υποβάλλεται στο πλαίσιο ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης.
Η μελέτη θα παραμείνει ανηρτημένη έως 14 Ιουνίου 2017.

Πινακίδα 1            Πινακίδα 2              Πινακίδα 3       Πινακίδα 4

Πινακίδα 5            Πινακίδα 6              Πινακίδα 7       Πινακίδα 8

Πινακίδα 9            Πινακίδα 10            Πινακίδα 11

Δήλωση ιδιοκτησίας

Leave a Reply