ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εγκρίθηκε η αποκατάσταση του πρόσθετου τοίχου του “χιλιόμετρου”

0

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και σύντομα θα δημοπρατηθεί το έργο «Αποκατάσταση βλαβών πρόσθετου τοίχου ανωδομής προσήνεμου μόλου στο λιμένα της Καλαμάτας», με προϋπολογισμού 187.155,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Με το έργο αυτό θα επισκευασθούν βλάβες στον πρόσθετο τοίχο, που έχει κατασκευασθεί επί μήκους μερικών εκατοντάδων μέτρων στο «χιλιόμετρο». Οι βλάβες λόγω πολυκαιρίας και καιρικών συνθηκών θα αντιμετωπισθούν με χρήση εκτοξευομένου σκυροδέματος και με κατασκευή μανδυών.

Την ανωτέρω έγκριση ακολουθεί η δημοπράτηση του έργου.

Leave a Reply