ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας για το Νεκροταφείο Καλαμάτας

0

Nέος αναθεωρημένος Κανονισμός Λειτουργίας του Κεντρικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας ισχύει από την περασμένη Πέμπτη, όπως ψηφίστηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο νέο Κανονισμό καθορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις ταφής στο Κοιμητήριο καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των ταφικών μνημείων.

Η διάρκεια χρήσης του παραχωρούμενου χώρου ορίζεται στα τρία  έτη. Μετά την παρέλευση της τριετίας και των επιτρεπόμενων παρατάσεων, ο χώρος περιέρχεται στο Δήμο για την περαιτέρω ελεύθερη διάθεσή του.

Οπως αναφέρεται, “εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η ανακομιδή των οστών, κατά την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας από την ταφή του νεκρού, μπορεί να παραταθεί αυτή για ένα ή δυο (1 ή 2) εξάμηνα, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση δεν θα δημιουργήσει κώλυμα στην ομαλή ταφή των νεκρών. Ο υπόχρεος, προκειμένου να του χορηγηθεί η παράταση, υποβάλλει αίτηση τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη του χρόνου ταφής. Η απόφαση λαμβάνεται για το πρώτο εξάμηνο από τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και για το δεύτερο εξάμηνο από το Δήμαρχο, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της υπηρεσίας.

Μετά τη συμπλήρωση τετραετίας η εκταφή γίνεται αναγκαστική”.

Τέλος, στο  άρθρο 10 του κανονισμού, ορίζονται οι ζώνες ταφής και οι ειδικές κατηγορίες τάφων ως εξής:

Α. Οι θέσεις ταφής διακρίνονται στις ακόλουθες ζώνες, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

1. Τάφοι Διακριθέντων πολιτών

2. Α’ Ζώνη (Εκτείνεται από τη δυτική είσοδο μέχρι τη δυτική πλευρά της οδού Φοινίκων).

3. Β’ Ζώνη ( Εκτείνεται από την ανατολική πλευρά της οδού Φοινίκων μέχρι τη δυτική πλευρά της οδού Αγ. Τριάδος)

4. Γ’ Ζώνη (Εκτείνεται από την ανατολική πλευρά της οδού Αγ. Τριάδος μέχρι τον Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέα)

5. Μετάχωμα

6. Χώρος ταφής απόρων

7. Χώρος ταφής αβάπτιστων βρεφών.

Β. Εντός του κεντρικού κοιμητηρίου Καλαμάτας τηρούνται επιπλέον:

1. Τάφοι πεσόντων στρατιωτικών

2. Τάφοι εκτελεσθέντων πατριωτών από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

 

Τον Κανονισμό Λειτουργίας καθώς και υποδείγματα των σχετικών αιτήσεων μπορείτε να δείτε εδώ

309 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply