ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ερώτηση για ασκούμενους δικηγόρους από το Νίκο Ανδρουλάκη στο Ευρωκοινοβούλιο

0

Το θέμα του Erasmus για τους δικηγόρους θέτει ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με γραπτή ερώτησή του, σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής της πρότασης της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών.

Η πρόταση αφορά τη συνεργασία των Ελληνικών Δικηγορικών Συλλόγων, με αυτούς άλλων κρατών μελών, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους ασκούμενους δικηγόρους να πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους σε δικηγορικές εταιρείες και γραφεία του εξωτερικού.

Ο Ευρωβουλευτής με την ερώτησή του, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν ένα τέτοιο πρόγραμμα γίνεται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Erasmus+ ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βοηθήσει στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής.

Σημειώνεται ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να έχει πολλαπλά οφέλη για τους δικαιούχους, καθώς θα μπορούσαν να αποχτήσουν εμπειρίες από διαφορετικά νομικά συστήματα και να βελτιώσουν τις νομικές γνώσεις τους.

Ο Ελληνας ευρωβουλευτής απηύθυνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ερωτήματα:

  • Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης ενός τέτοιου προγράμματος μέσω του Erasmus+ ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων;
  • Γνωρίζει η Επιτροπή αν υπάρχουν ήδη παρόμοια προγράμματα για δικηγόρους που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη μέλη;
  • Πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση της ανωτέρω πρωτοβουλίας;

Leave a Reply