ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παράταση 120 ημερών για την ισχύ των προσφορών για την επικάλυψη της «Τέντας»

0

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάστασης υλικού επικάλυψης γυμναστηρίου “Τέντα” Δήμου Καλαμάτας (Προμήθεια και τοποθέτηση)».
Η Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας ενέκρινε την παράταση ισχύος των προσφορών κατά 120 ημέρες, δηλαδή έως την 1η Οκτωβρίου 2017, καθώς αυτό έγινε αποδεκτό από τους συμμετέχοντες: ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ, Επιχειρήσεις Αλεξάνδρου και Καφεστίδη Νικόλαο.

Leave a Reply