ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εξέταση των 40 ενστάσεων για την πράξη εφαρμογής στην Κηπούπολη

0

Σε διαδικασία επεξεργασίας βρίσκονται οι ενστάσεις, οι οποίες υπεβλήθησαν κατά την ανάρτηση και είναι 40, για την πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Κηπούπολης στην Καλαμάτα. Δε φαίνεται να υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Δήμου, τα οποία να είναι δυνατόν να θέσουν εμπόδια στην ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής. Μετά την επεξεργασία, η πράξη εφαρμογής αποστέλλεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για κύρωση από τον περιφερειάρχη.

 ΠΥΚΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μεταγραφής στο Κτηματολόγιο της πράξης εφαρμογής των πυκνοδομημένων της Ανατολικής Παραλίας Καλαμάτας. Ο Δήμος Καλαμάτας παρέλαβε από την Κτηματολόγιο Α.Ε. τα απαιτούμενα στοιχεία για το σκοπό αυτό και προωθεί την περαίωση της διαδικασίας το συντομότερο.

Leave a Reply