ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του Κέντρου «Δήμητρα» στην Κυπαρισσία

0

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την περασμένη Πέμπτη στο Κέντρο «Δήμητρα» Κυπαρισσίας το πρώτο πρόγραμμα για την περιοχή όπου έλαβαν μέρος είκοσι πέντε νέοι αγρότες από Τριφυλία και Ηλεία.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» , ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» έχει αναλάβει την ευθύνη για την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης, διάρκειας 150 ωρών, για τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση Εκκίνησης Επιχείρησης για νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020, των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2007 – 2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020.

Την Πέμπτη το απόγευμα έγινε η απονομή των βεβαιώσεων. Παρόντες ήταν ο υπεύθυνος του Κέντρου Γ. Τσουμάνης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Κατάρτισης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Παν. Παπαφωτίου, ο δήμαρχος Τριφυλίας Παν. Κατσίβελας, ο διευθυντής ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντ. Παρασκευόπουλος και άλλοι.

98 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply