ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση για την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων και Δραστηριοτήτων απόψε στο Επιμελητήριο

0

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται απόψε στις 7, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, η εκδήλωση για την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων και Δραστηριοτήτων. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, που διοργανώνει το Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και το Διεπιμελητηριακό Φορέα Πιστοποίησης, θα παρουσιασθεί η πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης να ιδρύσει Φορέα Πιστοποίησης για επαγγέλματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, για επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν ενδιαφέρον για την τοπική οικονομία, καθώς και παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται στο πέρασμα του χρόνου. Το Επιμελητήριο  Μεσσηνίας ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των μελών του και της οικονομίας, διευρύνει τις δραστηριότητές του και καλύπτει σε τοπικό αλλά και κεντρικό επίπεδο θέματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η εξειδίκευση και η πιστοποίηση έχουν σημαντικό ρόλο σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ΔΙ.ΦΟ.Π. έχει σκοπό την πιστοποίηση φυσικών προσώπων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στο αντικείμενο εργασίας τους, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO/IEC 17024:2012 και η πιστοποίηση αυτή, είναι μία μορφή αναγνώρισης της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης που ξεπερνά προβλήματα σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση.

Η πιστοποίηση προσώπων εγγυάται ότι οι πιστοποιούμενες δεξιότητες ενός προσώπου είναι αξιόπιστες και προκύπτουν μέσα από διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες, διασφαλίζει ότι τα πιστοποιημένα άτομα καλύπτουν τις απαιτήσεις ενός σχήματος πιστοποίησης και διασφαλίζει την διασύνδεση της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Το Επιμελητήριο, καλεί όλα τα μέλη και κάθε ενδιαφερόμενο, να συμμετάσχει στην εκδήλωση, στην οποία την παρουσίαση θα κάνει ο διευθυντής του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης, Άγγελος Τόλκας.

Leave a Reply