ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΤΑΠ: Aπό σήμερα αιτήσεις για τα σεμινάρια άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων και βαφής

0

Η ΕΤΑΠ Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για Τεχνίτες Αυτοκινήτων για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος βάση του Νόμου που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 207/Α/11-12-1985 Ν.1575/85. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνεργεία αυτοκινήτων που δεν έχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών, προκειμένου να βγάλουν την αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 21/06/2017 και λήγει στις 30/06/2017. Το σεμινάριο είναι διάρκειας 100 ωρών. Κόστος: 300 ευρώ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δίνονται Βεβαιώσεις Παρακολούθησης που αποτελούν υποχρεωτικό έγγραφο για την απόκτηση άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει α) να έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία τουλάχιστον 8 ετών τα τελευταία 15 χρόνια και β) να προσκομίσουν βεβαίωση αναγνωρισμένου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), διάρκειας τουλάχιστον 100 ώρες, σύμφωνα με την ύλη που καθορίζεται στην 73102/715/1988 (Β’ 302) απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 Θερμοκρασία- θερμότητα
 Μεταβολή πιέσεως όγκου
 Εξαέρωση στο κενό
 Εξάχνωση- εξάτμιση νερού
 Συντελεστές απόδοσης
 Κατασκευαστικά μέρη κινήτρων
 Εμβολο
 Πείροι εμβόλου
 Διωστήρες
 Εκκεντροφόρος άξονας
 Σφόνδυλος
 Σύστημα μετάδοσης κίνησης
 Συμπλέκτης
 Κιβώτιο ταχυτήτων
 Σύστημα ανάρτησης
 Τροχοί Επίστρωμα
 Σύστημα πέδησης
 Μηχανικά φρένα
 Υδραυλικά φρένα
 Μικτά φρενα
 Σεβρόφρενα
 Αερόφρενα
 Χειρόφρενα
 Σύστημα τροφοδοσίας
 Σύστημα ψύξης
 Σύστημα λίπανσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ ΒΑΦΗΣ

Εξάλλου η ΕΤΑΠ Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για Τεχνίτες Βαφής για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος βάση του Νόμου που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 207/Α/11-12-1985 Ν.1575/85. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φανοποιούς και  βαφείς που δεν έχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών, προκειμένου να βγάλουν την αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 21/06/2017 και λήγει στις 30/06/2017.

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 100 ωρών. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δίνονται Βεβαιώσεις Παρακολούθησης που αποτελούν υποχρεωτικό έγγραφο για την απόκτηση άδεια άσκησης επαγγέλματος. Κόστος: 300 ευρώ

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να  α) έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία τουλάχιστον 8 ετών τα τελευταία 15 χρόνια και β) να προσκομίσουν βεβαίωση αναγνωρισμένου, Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), διάρκειας τουλάχιστον 100 ώρες, σύμφωνα με την ύλη που καθορίζεται στην 73102/715/1988 (Β’ 302) απόφαση Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Το σεμινάριο διάρκειας 40 ωρών είναι υποχρεωτικό για την άδεια άσκησης επαγγέλματος.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 Περιβαλλοντική Διαχείριση
 Υγρά απόβλητα: Προέλευση-ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά-επεξεργασία διάθεση
 Στερεά απόβλητα: Προέλευση-συλλογή-περισυλλογή-επεξεργασία-διάθεση-ανακύκλωση
 Ηχορύπανση: Πηγές θορύβου κριτήρια έκθεσης μέτρα προστασίας
 Μέθοδοι περιορισμού και καταστολής θορύβου
 Αέρια απόβλητα: Βασικές έννοιες για ρύπους που αφορούν τα βαφεία-επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και των περιοίκων
 Γενικότερα προβλήματα περιβάλλοντος απο αέρια ρύπανση , αέριες εκπομπές
 Μέθοδοι αντιρρύπανσης αξιολόγηση
 Υγιεινή εργασίας: Αερισμός χώρων εργασίας
 Καθαρισμός αέρα
 Μέσα ατομικής προστασίας, τοξικές ουσίες
 Εργασία με επικίνδυνες ουσίες
 Μέτρα προστασίας από θόρυβο
 Μέτρα προστασίας στην διαδικασία ηλεκτροσυγκολλήσεων και οξυγονοκολλήσεων
 Έλεγχος συνθηκών εργασίας και βαφής
 Επαγγελματικές ασθένειες
 Μέτρα προφύλαξης και θεραπείας

  • Για πληροφορίες/συμμετοχές επικοινωνήστε με το ΚΕΚ ΕΤΑΠ Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, Ηροδότου 6, Καλαμάτα, Τηλ 27210-24174.

Leave a Reply