ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Παράνομη η υποχρέωση για τοποθέτηση POS από τους Ελληνες δικηγόρους!

0

Παράνομη έκρινε την υποχρέωση τοποθέτησης POS από τους δικηγόρους, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ύστερα από σχετική προσφυγή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ενόψει του γεγονότος ότι η προθεσμία που έχει οριστεί για συμμόρφωση, λήγει στις 27 του μηνός, και προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι, η Αρχή θεώρησε σκόπιμο να ανακοινώσει την απόφασή της, πριν ακόμη δημοσιοποιηθεί το αιτιολογικό της γνωμοδότησης. «Η Αρχή έκρινε ομόφωνα ότι η ανωτέρω ΚΥΑ, κατά το μέρος που περιλαμβάνει και τους δικηγόρους στο πεδίο εφαρμογής της, βρίσκεται εκτός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, διότι το άρθρο αυτό, ακόμη και μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 74 του ν. 4472/2017, δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους, οι λήπτες των υπηρεσιών των οποίων δεν είναι «καταναλωτές» που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου.

Πάντως, η Αρχή έκρινε κατά πλειοψηφία, ότι, πλην του ανωτέρω θέματος της υπέρβασης των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης, η υποχρέωση τοποθέτησης POS στα δικηγορικά γραφεία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά το Νόμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Leave a Reply