ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Παράνομη η υποχρέωση για τοποθέτηση POS από τους Ελληνες δικηγόρους!

0

Παράνομη έκρινε την υποχρέωση τοποθέτησης POS από τους δικηγόρους, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ύστερα από σχετική προσφυγή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ενόψει του γεγονότος ότι η προθεσμία που έχει οριστεί για συμμόρφωση, λήγει στις 27 του μηνός, και προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι, η Αρχή θεώρησε σκόπιμο να ανακοινώσει την απόφασή της, πριν ακόμη δημοσιοποιηθεί το αιτιολογικό της γνωμοδότησης. «Η Αρχή έκρινε ομόφωνα ότι η ανωτέρω ΚΥΑ, κατά το μέρος που περιλαμβάνει και τους δικηγόρους στο πεδίο εφαρμογής της, βρίσκεται εκτός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, διότι το άρθρο αυτό, ακόμη και μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 74 του ν. 4472/2017, δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους, οι λήπτες των υπηρεσιών των οποίων δεν είναι «καταναλωτές» που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου.

Πάντως, η Αρχή έκρινε κατά πλειοψηφία, ότι, πλην του ανωτέρω θέματος της υπέρβασης των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης, η υποχρέωση τοποθέτησης POS στα δικηγορικά γραφεία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά το Νόμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

187 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply