ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ζητούν αναγνώριση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας ΠΟΠ

0

Ο φάκελος για την αναγνώριση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας ΠΟΠ (Ε.∆.Ο.Φ.), κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.

Στην οργάνωση μετέχουν ο ΣΕΚ εκπροσωπώντας την  παραγωγή και η Ο.ΔΙ.Π.ΠΑ.Φ. με τον Σύλλογο Τυρο̟αραγωγών Θεσσαλίας – Ελλάδας τη μεταποίηση και την εμπορία.

Σκοπός της Οργάνωσης είναι η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που θα συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση της αγοράς στον τομέα της Φέτας και του αιγοπρόβειου γάλακτος καθώς και την προώθησή της στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Λαμβάνοντας δε πάντοτε υπόψη της τα συμφέροντα των καταναλωτών, επιδιώκει την αυστηρή τήρηση των εθνικών και ενωσιακών προϋποθέσεων, προδιαγραφών και όρων, που τίθενται για την παραγωγή της «ΦΕΤΑΣ» ΠΟΠ καθώς και τη διασφάλιση από τυχόν απομιμήσεις και παραπλανήσεις του καταναλωτή στα προϊόντα αιγοπρόβειου γάλακτος. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας και οι φορείς που την απαρτίζουν είναι πάντα πιστοί στις αρχές της ενότητας και της συμμετοχής όλων, σύμφωνα και με τη φιλοσοφία του ευρωπαϊκού κανονισμού που διέπει τις διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Σε μια προσπάθεια συναίνεσης και συμφωνίας με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς τονίζεται ότι η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας ΠΟΠ είναι ανοιχτή για τη συμμετοχή και όλων των άλλων φορέων (ΣΕΒΓΑΠ και ΠΕΚ) που εμπλέκονται στην παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος, στη μεταποίηση και την εμπορία, όπως αυτό επισημαίνεται και στην εν λόγω αίτηση αναγνώρισης που κατατέθηκε στο ΥΠΑΑΤ.

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι η ευκαιρία, και παράλληλα η μεγάλη ανάγκη να είμαστε όλοι ενωμένοι. Μόνο έτσι θα προστατεύσουμε τη φέτα ΠΟΠ όπως και τα άλλα τυριά που παράγονται από αιγοπρόβειο γάλα από αθέμιτες πρακτικές αλλά και από κάθε προσπάθεια σφετερισμού με σκοπό να πετύχουμε την πλήρη κατοχύρωση της Φέτας στις εμπορικές συμφωνίες της Ε.Ε. με τρίτες χώρες.

Από την πλευρά μας θα προασπίσουμε το συμφέρον του προϊόντος και θα συμβάλουμε αποφασιστικά στη ισότιμή συμμετοχή όλων, με σκοπό να προασπισθεί η αναγνωρισιμότητα και η αυθεντικότητά του.

Leave a Reply