ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μέτρα για την «ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας» ζητούν Κοζομπόλη – Κωνσταντινέας με κοινή ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

0

Κοινή ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου κατέθεσαν οι βουλευτές Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώτα Κοζομπόλη και Πέτρος Κωνσταντινέας, αναφορικά με την «ΠΟΠ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ», το οποίο όπως επισημαίνουν, αποτελεί την πιο φημισμένη ελληνική ονομασία προϊόντος. «Η αξιοποίηση της εν λόγω ονομασίας όμως, είναι απείρως μικρότερη των δυνατοτήτων της, λόγω των ελλείψεων των προδιαγραφών, όσον αφορά στον προσδιορισμό της περιοχής προέλευσης, καθώς και στον τρόπο επεξεργασίας και διακίνησης. Ελλείψεις που το υπουργείο την εποχή της υποβολής από τη χώρα μας της αίτησης για προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (1993), δεν εντόπισε, όπως κατά τους κανονισμούς της ΕΕ είχε καθήκον», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι δύο βουλευτές, οι οποίοι αναφέρονται και στις ελλείψεις και την ανυπαρξία κάθε ελέγχου στο σύστημα παραγωγής και εφαρμογής της προστασίας της ονομασίας, για 14 ολόκληρα χρόνια!

«Επειδή η παραμονή στον ευρωπαϊκό κατάλογο της καταχώρησης του όρου «Καλαμάτα» ως συνωνύμου της ποικιλίας Καλαμών, παραπλανά τον καταναλωτή και επειδή το σημερινό παράτυπο διπλό καθεστώς διακίνησης του συμβατικού προϊόντος, δημιουργεί σύγχυση κι αβεβαιότητα, όχι μόνο για τους αγρότες παραγωγούς, αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις επεξεργασίας και εμπορίας», επισημαίνουν οι βουλευτές, πρέπει να ληφθούν μέτρα και ρωτούν τον υπουργό γι’ αυτά.

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Συγκεκριμένα οι δύο Μεσσήνιοι βουλευτές ερωτούν τον αρμόδιο υπουργό:

1)      Τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να αρθεί η επιζήμια αβεβαιότητα στο θέμα του προϊόντος με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «Ελιά Καλαμάτας», και να αποκατασταθεί η νομιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) 637/2009;

2)      Τι προτίθεται να πράξει για να δοθεί τέλος στο παραεμπόριο της Ελιάς Καλαμάτας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας και να επιτευχθεί η πιστή εφαρμογή του άρθρου 42 παράγρ. 1 του κανον. (ΕΚ) 1151/132, η οποία αποκλείει την χρήση όποιας ονομασίας της ποικιλίας, που μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση παραπλανώντας τον καταναλωτή ή εκμεταλλεύεται την φήμη της προστατευόμενης ονομασίας;

 

3)      Τι προτίθεται να πράξει για την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας προώθησης των αιτήσεων των μεσσηνιακών φορέων, περί τροποποίησης των προδιαγραφών (συμπεριλαμβανόμενης και της επέκτασης στις όμορες περιοχές με στενό και τεκμηριωμένο δεσμό με την προστατευόμενη ένδειξη), ώστε γρήγορα το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής παραγωγής να αξιοποιηθεί με σημαντική αύξηση της προστιθέμενης αξίας κάτω από το σύστημα προστασίας της ΠΟΠ;

 

 

Leave a Reply