ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ν. Χουντής: Επιστροφή χρημάτων λόγω του καρτέλ στα δημόσια έργα

0

ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΡΤΕΛ

Την επιστροφή χρημάτων στον κοινοτικό προϋπολογισμό από το Ελληνικό Δημόσιο εξετάζει η Κομισιόν, λόγω του καρτέλ των μεγαλοεργολάβων, στα δημόσια έργα.

Αυτό προκύπτει από απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή, σχετικά με τις έρευνες της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού που αποκάλυψαν τη συμμετοχή μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών σε καρτέλ κατά τις δημοπρασίες δημόσιων έργων.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού, κα Vestager, απαντώντας σε ερώτημα του Νίκου Χουντή σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις της ΕΕ για επιστροφή κονδυλίων, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων στην Ελλάδα (δηλαδή επιστροφής χρημάτων, με τα οποία η ΕΕ συγχρηματοδότησε έργα)!!! Τονίζει συγκεκριμένα ότι, «Όσον αφορά έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τα οποία ενδεχομένως επηρεάζονται από την παρούσα υπόθεση(σ.σ: καρτέλ), οι υπηρεσίες της Επιτροπής επί του παρόντος εξετάζουν, βάσει των άρθρων 143 έως 145 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1303/2013, κατά πόσον και ποιες δημοσιονομικές διορθώσεις μπορεί να ενδείκνυνται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ».

Στο κρίσιμο και εύλογο ερώτημα του ευρωβουλευτή της ΛΑΕ, αν η Κομισιόν θεωρεί σύννομη την εξαίρεση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού από την έρευνα, των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, δήθεν λόγω «της διαφορετικής φύσης των έργων, της διαφορετικής τυπολογίας των συμβάσεων, του γεγονότος ότι υπήρξαν τροποποιήσεις στα κοινοπρακτικά σχήματα», αλλά και του σκεπτικού «ότι θα δημιουργείτο μεγάλη αναστάτωση, στις ίδιες τις εταιρίες, στο Ελληνικό Δημόσιο, στις τράπεζες και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ενεπλάκησαν στη χρηματοδότησή τους», η κα Vestager καταφεύγει σε γενικόλογη απάντηση, σημειώνοντας ότι, ρόλος της Επιτροπής είναι «να διασφαλίζει ότι οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού εφαρμόζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ με συνεπή τρόπο. Ενώ η διερεύνηση της κάθε απόφασης και η έκδοση απόφασης επ’ αυτής τελούνται υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της αρχής που την χειρίζεται, η Επιτροπή μπορεί, όπως άλλωστε πράττει τακτικά, να υποβάλλει γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με υποθέσεις στην εθνική αρχή ανταγωνισμού», καταλήγοντας ότι, «Σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να απαλλάξει την εθνική αρχή ανταγωνισμού από την αρμοδιότητα χειρισμού της υπόθεσης»

Leave a Reply