ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σε εφαρμογή η Τηλεγνούς – (aka) o “Τειρεσίας” της κινητής τηλεφωνίας

0

 

Η εταιρεία αυτή δημιουργήθηκε από Vodafone, Cosmote, Wind Hellas και Cyta με σκοπό την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου που συνεπάγεται η σύναψη σύμβασης με συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, με στόχο την εξυγίανση συναλλαγών – αποφυγή περαιτέρω ζημίας. Η Αρχή είχε αναφέρει ότι ο σκοπός αυτός είναι «σαφής, θεμιτός και νόμιμος».

Η Τηλεγνούς, όπως είναι η επίσημη ονομασία της εταιρείας, έκανε πρεμιέρα χθες. Ουσιαστικά είναι ένας αντίστοιχος τραπεζικός “Τειρεσίας” που καταγράφει τα στοιχεία των πελατών που που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας με απώτερο σκοπό να εξαλείψουν το φαινόμενο των κακοπληρωτών που αλλάζουν εταιρίες και αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς στους προηγούμενους παρόχους.

Στα αρχεία της Τηλεγνούς θα μπαίνουν οι συνδρομητές που:

• οφείλουν ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των διακοσίων (200) ευρώ και το οποίο έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο για περισσότερο από ενενήντα (90) ημέρες ή

• έχουν οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή και δεν έχουν πληρώσει κανένα λογαριασμό και επιδιώκουν την αποσύνδεση ή μεταφορά σε άλλο δίκτυο μέσω φορητότητας.

Να σημειωθεί ότι ο πάροχος στον οποίο οφείλει ο πελάτης δεν μπορεί να τον εμποδίσει να μεταπηδήσει σε έναν άλλο πάροχο. Όμως, η καταγραφή της συμπεριφοράς τους μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους συστηματικούς κακοπληρωτές. Οι εταιρείες θα συμβουλεύονται την Τηλεγνούς πριν από τη σύναψη σύμβασης με τους νέους πελάτες τους, στο πλαίσιο του προσυμβατικού πιστοληπτικού ελέγχου.

Η μόνη πληροφορία που θα μπορούν να αντλήσουν είναι εάν ο συνδρομητής είναι ενταγμένος στην Τηλεγνούς ή όχι και εάν ναι, σε ποια από τις δύο παραπάνω κατηγορίες. Η ένταξη ενός συνδρομητή στο σύστημα ανταλλαγής πληροφόρησης δεν συνεπάγεται με κανένα τρόπο τον αποκλεισμό του από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων από τον εκάστοτε πάροχο. Αντιθέτως, ο κάθε πάροχος δύναται να χρησιμοποιεί το σύστημα αυτό ως συμπληρωματικό και συμβουλευτικό εργαλείο κατά τη διαδικασία σύναψης νέας σύμβασης με τον υποψήφιο συνδρομητή-πελάτη.

Τέλος, οι συνδρομητές θα ενημερώνονται από τον πάροχό τους για τη διαβίβαση των δεδομένων τους στην Τηλεγνούς, οπότε και θα τους παρέχεται εύλογη προθεσμία τακτοποίησης των οφειλών τους. Με την τακτοποίηση της ληξιπρόθεσμης οφειλής, η εταιρεία διαγράφει άμεσα την εγγραφή από το αρχείο της Τηλεγνούς.

Leave a Reply