ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρόστιμα για παραβάσεις με τα ζώα συντροφιάς και από τη Δημοτική Αστυνομία

0

Οπως  προβλέπει ο Νόμος 4483/2017, που ψηφίσθηκε πρόσφατα, και η Δημοτική Αστυνομία, εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τα ζώα συντροφιάς. Τα έσοδα από τα πρόστιμα θα διατίθενται για τη βελτίωση του δημοτικού καταφυγίου ζώων και, γενικά, για την αντιμετώπιση δαπανών για την υποστήριξη των ζώων συντροφιάς.

Πρόστιμα επιβάλλονται για την έλλειψη φροντίδας, έλλειψη ιατρικής παρακολούθησης, κακοποίηση, είσοδο σε χώρους που απαγορεύεται (π.χ. Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων) κ.λπ.

Leave a Reply