ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τη μεταφορά των μαθητών της Μεσσηνίας στα Σχολεία!

0

Ανοιξε χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων, για τη μεταφορά των μαθητών της Μεσσηνίας, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.  Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου, μια μόλις εβδομάδα πριν ανοίξουν τα σχολεία, με την ελπίδα όλων, η φετινή να είναι μια καλύτερη χρονιά, καθώς και πέρυσι, τα προβλήματα, ήταν πολλά!
Ανάδοχος του έργου, που ανέρχεται σχεδόν σε 4,9 εκατομμύρια ευρώ, θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη μικρότερη τιμή, ενώ η εκδήλωση ενδιαφέροντος, υποβάλλεται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για 180 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και το άνοιγμά τους, γίνει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή, στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και www.ppel.gov.gr.

Leave a Reply