ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εργασίες συντήρησης στο Πολυκλαδικό

0

Ανεξάρτητα από τη μη ένταξη της ανακατασκευής των κτηρίων του πρώην Πολυκλαδικού στο ΠΕΠ, ο Δήμος Καλαμάτας έχει ξεκινήσει έργα συντήρησης, τα οποία θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Εκτός από τις εργασίες που κάνει ο εργολάβος, όπως καθαίρεση σαθρών σοβάδων, ελαιοχρωματισμοί, μονώσεις, ο δήμος θα προχωρήσει άμεσα στην πλαστικοποίηση του δαπέδου δύο υπαιθρίων γηπέδων και θα ενισχύσει την περίφραξη.

Οι εργασίες συντήρησης χρηματοδοτούνται από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό,

Leave a Reply