ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κέντρο Ενημέρωσης Δανειοληπτών σύντομα και στην Καλαμάτα

0

Μέχρι τις 21 Αυγούστου θ’ ανοίξουν τις πόρτες τους για το κοινό τα 30 Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, ύστερα από απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (Αριθ. 88830 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2853/16.08.2017).

Μία από τις έδρες των τριάντα Κ.Ε.Υ.Δ.) ως περιφερειακών υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94), ορίζεται η Καλαμάτα, αν και για την οποία δεν ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος έναρξης λειτουργίας.

Σημειώνεται ότι από την 1η Μαρτίου 2017 υπάρχει στη διάθεση των πολιτών ο δικτυακός χώρος της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr), που περιλαμβάνει μια διαδραστική πλατφόρμα, χρηστική για τους λιγότερο εξοικειωμένους, η οποία βοηθά βήμα-βήμα στη διαμόρφωση συνδυαστικής αντίληψης για το προστατευτικό θεσμικό πλαίσιο της υπερχρέωσης, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις.

Τα ΚΕΥΔ απευθύνονται σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (προβλήματα υγείας, ΑΜΕΑ οικονομικά αδύναμους), ανέργους, αγρότες και εργάτες, μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, μικροέμπορους, μικροεπιχειρηματίες
Αποστολή των γραφείων είναι να ενημερώνουν σφαιρικά και αναλυτικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις υπερχρεωμένων πολιτών και επιχειρήσεων, που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την προφανή αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, να παρέχουν συμβουλές και οδηγίες για διαδικασίες σχετικές με την προστασία της πρώτης κατοικίας και γενικότερα τις πρόνοιες που περιλαμβάνει ο νόμος για το σύνολο των χρεών των ευάλωτων και μη κοινωνικών ομάδων, καθώς και την εξωδικαστική ρύθμιση δανείων, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
Στρατηγικά θα προωθούνται οι ήδη υπάρχουσες και αναξιοποίητες εξωδικαστικές λύσεις (συμβιβαστική επίλυση διαφορών). Η συνάντηση με εκπροσώπους των ΓΕΥΔ θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Η ανάπτυξη του δικτύου των Γραφείων Ενημέρωσης Υπερχρεωμένων Δανειοληπτών σε όλη τη χώρα, τα οποία θα είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό και θα καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του πληθυσμού, θα προχωρήσει με το εξής χρονοδιάγραμμα:
•1η φάση: άμεση δημιουργία του πρώτου πιλοτικού ΓΕΥΔ (“φυτώριο”) στις εγκαταστάσεις της ΕΓΔΙΧ
•2η φάση: 2 ΓΕΥΔ στο κέντρο των Αθηνών και του Πειραιά
•3η φάση: 12 ΓΕΥΔ στις υπόλοιπες πρωτεύουσες των Περιφερειών
•4η φάση: 26 ΓΕΥΔ στις περιφερειακές ενότητες που προβλέπεται από τον Νόμο η ίδρυση ΚΕΥΔ και αν η έδρα της Περιφέρειας της προηγούμενης φάσης συμπίπτει με την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ), επιλέγεται η αμέσως επόμενη πληθυσμιακά πόλη της ΠΕ.

•5η φάση: 32 ΓΕΥΔ τα οποία θα τοποθετηθούν στις πόλεις που δεν θα δημιουργηθεί ΚΕΥΔ και είναι οι επόμενες μεγαλύτερες πόλεις σε πληθυσμό.

•6η φάση: 47 ΓΕΥΔ που καλύπτουν όλες τις πόλεις του συνόλου των ΠΕ της χώρας συν τις μεγάλες πόλεις που δεν κηρύχθηκαν πρωτεύουσες με ιστορικά κριτήρια (π.χ. Μεσολόγγι-Αγρίνιο κ.ο.κ.) και τις μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις της χώρας.

Θα αναπτυχθεί ένα δίκτυο 120 ΓΕΥΔ σε όλη τη χώρα, που θα στελεχώνονται με δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και έχουν συνεχή υποστήριξη από την ΕΓΔΙΧ.

Leave a Reply