ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας: Μόνο ηλεκτρονικά πλέον η δήλωση συγκομιδής σταφυλιών που προορίζονται για κρασί!

0

Μόνο ηλεκτρονικά, θα υποβάλλονται από φέτος, οι δηλώσεις συγκομιδής από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, όπως ενημερώνει η διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας.

Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί που προορίζουν τα σταφύλια τους για κρασί, πρέπει να υποβάλλουν δήλωση, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr. Η υποβολή αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2017, από οπότε και μετά, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από τους παραγωγούς του αντίγραφου της δήλωσης που ενέχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης Δήλωσης Συγκομιδής. Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη δήλωσή του, μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας, με αίτηση τροποποίησης και αφού προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή παραστατικά, τη διόρθωση της Δήλωσης Συγκομιδής του, με τη νέα εκτύπωση να περιλαμβάνει τις αλλαγές.

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

Από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής απαλάσσονται δύο κατηγορίες αμπελουργών.

  • Οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
  • Οι οινοποιοί, κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής). Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση μέρους σταφυλικής παραγωγής) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλλουν και δήλωση συγκομιδής.

ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

Οι παραγωγοί που δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής, είναι προφανώς, πολύ περισσότεροι.

  • Οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.
  • Οι αμπελουργοί που παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της σταφυλοπαραγωγής προς χυμοποίηση. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει να επιλέξουν στη δήλωση συγκομιδής στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» τον όρο «ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ».
  • Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.
  • Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής και να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο(π.χ. αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία, οικονομικοί λόγοι).
  • Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκομιδής που δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές κατά τις ημερομηνίες που ορίζει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ., αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία(πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου).
  • Η υπέρβαση των προθεσμιών που έχουν οριστεί κατά 10 εργάσιμες ημέρες το μέγιστο, επισύρει αναλογική μείωση των καταβλητέων ποσών για την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο σε επιδοτούμενα προγράμματα, σε ποσοστό 1% για κάθε μέρα καθυστέρησης (άρθρο 18 Καν (ΕΚ) 436/2009).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, στη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας στην Κυπαρισσία, στον 1ο όροφο, στα γραφεία 2 και 3 και στα τηλ.: 27610-24287, καθώς και στο γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Γαργαλιάνων, στο τηλ. 27630-22510.

Leave a Reply