ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ρύθμιση οφειλών σε έως 100 δόσεις προς τη ΔΕΥΑ Πύλου-Νέστορος

0

 Οι δημότες του Δήμου Πύλου-Νέστορος έχουν την δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους προς την ΔΕΥΑ Πύλου-Νέστορος σε έως 100 μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με το αρθ. 52 Ν.4483/2017. Για τη ρύθμιση ισχύουν οι παρακάτω όροι:

  • Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων.
  • Εξόφληση σε 2-24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων.
  • Εξόφληση σε 25-48 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 70% των προσαυξήσεων.
  • Εξόφληση σε 49-72 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 60% των προσαυξήσεων.
  • Εξόφληση σε 73-100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή 50% των προσαυξήσεων.
  • Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ευρώ.
  • Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών με την υπαγωγή στην ρύθμιση.
  • Η καθυστέρηση καταβολής συνεπάγεται μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης.
  • Η ρύθμιση ακυρώνεται σε περίπτωση μη πληρωμής τριών (3) συνεχόμενων δόσεων ή με την καθυστέρηση καταβολής της τελευταίας δόσης για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

Οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί σε διακανονισμό και εμπίπτουν στις διατάξεις του αρθ. 9 παρ.3 του Ν2503/97 και Κ.Υ.Α. 45081/97 αποστέλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Leave a Reply