ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Λήγει αύριο η προθεσμία εγγραφών σε Σχολές του ΟΑΕΔ

0

Η προθεσμία αιτήσεων εγγραφών στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ είναι αύριο, τελευταία ημέρα του Αυγούστου.

Οι ειδικότητες Α΄ Έτους, για το σχολικό έτος 2017-18, είναι:
1. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκοµίας
2. Μαγειρικής Τέχνης
3. Τεχνιτών Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
4. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
5. Τεχνιτών Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου

Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ λειτουργούν με το Δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑ.Σ (για 1 πρωινό και 3 απογευματινά) και παράλληλα (για 4 ημέρες την εβδομάδα τουλάχιστον) ασκούνται πρακτικά σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους.
Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης – Μαθητεία, οι σπουδαστές αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο με 17,12 ευρώ. Το ποσό της επιδότησης για το έτος 2017 έχει οριστεί στα 11 ευρώ.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας µε την απόκτηση Πτυχίου το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 4.
Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και
α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1994 έως 2001.
Αιτήσεις Εγγραφών μέχρι 31/8/2017 και ώρα 14:00
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Καλαμάτας.

(Ταχ. Διεύθυνση: Ασπρόχωμα Καλαμάτας ΤΗΛ: 2721069534 & 2721069320 Fax 2721069952 ).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΕΤΟΥ

 

Leave a Reply