ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ηθική Φιλοσοφία από Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Καποδιστριακό

0

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος2017-2018 πενήντα (50) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο «Ηθική Φιλοσοφία».

Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο: http://eth-phil.kalamata.uop.gr/aitisi/ .

Τα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2017, είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ με ημερομηνία μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2017) είτε με courier (ταχυμεταφορά) στην Γραμματεία του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική Φιλοσοφία» (Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο, Τ.Κ. 24.100, Καλαμάτα, τηλ. 27210-65128, e-mail: eth-phil@uop.gr , ιστοσελίδα του προγράμματος http://eth-phil.kalamata.uop.gr/ ).

Η προκήρυξη και πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://eth-phil.kalamata.uop.gr/prok2017/

40 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply