ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συντηρούνται οι στάσεις της αστικής συγκοινωνίας στην Καλαμάτα

0

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συντήρηση στάσεων στην Καλαμάτα από τον ανάδοχο της εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων επί στάσεων των αστικών συγκοινωνιών, τη High Quality Media Εμπορίας και Συμμετοχών ΙΚΕ.

Στο μεταξύ, ο δήμαρχος Παν. Νίκας και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ανωτέρω αναδόχου υπέγραψαν χθες, εγκριθείσα από την Οικονομική Επιτροπή σύμβαση, για την επέκταση αντικειμένου προηγούμενης συμβάσεως (υπ’ αριθμ. 28312), με την οποία είχε παραχωρηθεί στην εταιρεία αυτή – κατόπιν διαγωνισμού – η εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων επί στάσεων των αστικών συγκοινωνιών.
Με τη νέα σύμβαση παραχωρείται η εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων (σε πλαίσια) επί 12 στάσεων των συγκοινωνιών της Καλαμάτας και τυχόν πλαισίων σε νέες θέσεις που θα προκύψουν, σε περίπτωση μετατόπισης ή δημιουργίας νέων στάσεων. Η σύμβαση λήγει στις 26 Ιουνίου 2020. Το μίσθωμα ορίζεται σε 86,84 ευρώ για κάθε στάση ανά έτος. Πέραν της παραπάνω αποζημιώσεως, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στο Δήμο Καλαμάτας και τα τέλη διαφημίσεως.
Ο δήμαρχος ευχήθηκε στον εκπρόσωπο της εταιρείας καλή επιτυχία, τονίζοντας ότι η παρουσία διαφημίσεων δημιουργεί αισιοδοξία για την αρχή οικονομικής ανάκαμψης.

Leave a Reply